Veiligheidsdag vol afwisseling

Veiligheidsdag vol afwisseling

Opleidingen kunnen vele vormen aannemen. In sommige sectoren (zoals de bouwnijverheid) wordt vaak gekozen voor de “veiligheidsdag” als opleidingsvorm. Tijdens een veiligheidsdag worden de werknemers in groepjes verdeeld en nemen ze deel aan verschillende korte opleidingssessies. Al deze opleidingsmomenten hebben als rode draad “veiligheid”. Thema’s voor een veiligheidsdag omvatten onderwerpen zoals veilig werken op hoogte, […]

Welke opleidingen code 95 heb ik gevolgd?

Wanneer je een opleiding volgt in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95), wordt deze opleiding geregistreerd in de database van de overheid. Op die manier kunnen gemeentebesturen nagaan welke opleidingen je hebt gevolgd om te beslissen of je code 95 al dan niet wordt verlengd. Jammer genoeg kan je als chauffeurs […]

Arbeidsreglement online neerleggen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.). Binnen de acht dagen na de […]

Een eerste werknemer aanwerven: heb je aan alles gedacht?

Je bent al een tijd aan de slag als zelfstandige, maar het werk neemt steeds toe en je denkt er over om een eerste werknemer aan te werven. Je gaat te rade bij Google, zoekt een sociaal secretariaat of vraagt raad bij jouw belangenvereniging. Juiste beslissingen, want een eerste werknemer aanwerven is een grote stap. […]

Jongeren en het gebruik van een hoogwerker

Is het gebruik van een hoogwerker door jongeren toegestaan? Heel wat scholen en bedrijven weten niet goed wat het antwoord is op de vraag of minderjarige jongeren een opleiding mogen volgen voor het bedienen van een hoogwerker. Wat zegt de wetgeving? De wetgeving is op dit vlak zeer duidelijk: jongeren mogen geen gemotoriseerde voertuigen (vorkheftruck, […]

Hoe pak je als werkgever het recht op deconnectie aan?

Weet je nog? Die dag dat je door een panne meer dan een twee uur offline was? Hoe vervelend! Klanten zaten te wachten op offertes, dat digitale dossier kon niet worden afgewerkt en je voelde je afgesloten van de wereld omdat sociale media het niet meer deden. Gedwongen deconnectie voelt misschien niet goed aan, maar […]

Opleiding of attest hoogtewerker verplicht?

Een veel gebruikte zoekterm op Google is: “Attest hoogtewerker verplicht”. Veel mensen twijfelen blijkbaar of je een attest nodig hebt om met een hoogtewerker aan de slag te gaan. Vreemd toch, als je bedenkt dat een hoogtewerker een complex toestel is, waar heel wat risico’s aan verbonden zijn. Wettelijk De wet stelt alvast dat het […]

EHBO: De 112-app

App 112 BE De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan […]

EHBO: Is een AED verplicht in een bedrijf?

Dat AED’s levens redden is duidelijk. Wanneer een AED correct wordt ingezet tijdens een reanimatie, stijgen de kansen op overleven van het slachtoffer enorm. Minder duidelijk is blijkbaar of je als bedrijf verplicht bent om dergelijk toestel in huis te halen. In de wet is nergens de expliciete verplichting opgenomen dat een bedrijf over een […]

Is een preventieadviseur voor ieder bedrijf verplicht?

Heel vaak krijgen wij de vraag of een preventieadviseur verplicht is voor ieder bedrijf. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: ja, van zodra je één of meerdere werknemers in dienst hebt. De preventieadviseur: wettelijk De Wet Welzijn is duidelijk: “Art. 33. § 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op […]