Veiligheidsdag vol afwisseling

Veiligheidsdag vol afwisseling

Opleidingen kunnen vele vormen aannemen. In sommige sectoren (zoals de bouwnijverheid) wordt vaak gekozen voor de “veiligheidsdag” als opleidingsvorm. Tijdens een veiligheidsdag worden de werknemers in groepjes verdeeld en nemen ze deel aan verschillende korte opleidingssessies. Al deze opleidingsmomenten hebben als rode draad “veiligheid”. Thema’s voor een veiligheidsdag omvatten onderwerpen zoals veilig werken op hoogte, […]

Uitstel code 95 door Corona

Verlenging geldigheid rijbewijs – Uitstel code 95 door Corona Als gevolg van de aanhoudende Corona maatregelen werd door de Europese commissie beslist de geldigheid van alle Europese rijbewijzen en kwalificatiekaarten voor een bijkomende periode te verlengen. Er wordt dus uitstel verleent voor de code 95. Deze verlenging geldt voor administratieve geldigheid, medische rijgeschiktheid en code […]

Correct gebruik van mondmasker en handschoenen

In het kader van het veilig heropstarten van bedrijven zullen mondmaskers en handschoenen wellicht een grote rol spelen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zoals steeds op een correcte en veilige manier gebruikt worden om efficiënt te zijn. Het onderstaande filmpje van de Tomas More hogeschool laat zien hoe het moet.

Afvalverwerking van mondmaskers

Wanneer men in een bedrijf als preventiemaatregel in het kader van COVID 19 er voor kiest om de medewerkers mondmaskers te laten dragen, dan wordt een belangrijke bijkomende afvalstroom gecreëerd. Op de website van OVAM staan richtlijnen over hoe afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in een bedrijf (niet-medische sector) moet gesorteerd worden. Afval […]

Welke opleidingen code 95 heb ik gevolgd?

Wanneer je een opleiding volgt in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95), wordt deze opleiding geregistreerd in de database van de overheid. Op die manier kunnen gemeentebesturen nagaan welke opleidingen je hebt gevolgd om te beslissen of je code 95 al dan niet wordt verlengd. Jammer genoeg kan je als chauffeurs […]

Arbeidsreglement online neerleggen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.). Binnen de acht dagen na de […]

Een eerste werknemer aanwerven: heb je aan alles gedacht?

Je bent al een tijd aan de slag als zelfstandige, maar het werk neemt steeds toe en je denkt er over om een eerste werknemer aan te werven. Je gaat te rade bij Google, zoekt een sociaal secretariaat of vraagt raad bij jouw belangenvereniging. Juiste beslissingen, want een eerste werknemer aanwerven is een grote stap. […]

Jongeren en het gebruik van een hoogwerker

Is het gebruik van een hoogwerker door jongeren toegestaan? Heel wat scholen en bedrijven weten niet goed wat het antwoord is op de vraag of minderjarige jongeren een opleiding mogen volgen voor het bedienen van een hoogwerker. Wat zegt de wetgeving? De wetgeving is op dit vlak zeer duidelijk: jongeren mogen geen gemotoriseerde voertuigen (vorkheftruck, […]

Hoe pak je als werkgever het recht op deconnectie aan?

Weet je nog? Die dag dat je door een panne meer dan een twee uur offline was? Hoe vervelend! Klanten zaten te wachten op offertes, dat digitale dossier kon niet worden afgewerkt en je voelde je afgesloten van de wereld omdat sociale media het niet meer deden. Gedwongen deconnectie voelt misschien niet goed aan, maar […]

Opleiding of attest hoogtewerker verplicht?

Een veel gebruikte zoekterm op Google is: “Attest hoogtewerker verplicht”. Veel mensen twijfelen blijkbaar of je een attest nodig hebt om met een hoogtewerker aan de slag te gaan. Vreemd toch, als je bedenkt dat een hoogtewerker een complex toestel is, waar heel wat risico’s aan verbonden zijn. Wettelijk De wet stelt alvast dat het […]

Ontdek onze brochure

Nu downloaden

De Nestor - brochure

    Mis niks, schrijf je in op onze nieuwsbrief