Je weet uiteraard dat iedere werkgever verplicht is om een welzijnsbeleid te voeren. Grote ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn wettelijk verplicht een interne preventieadviseur in dienst te nemen. In kleine ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever deze taak uitvoeren. Heb je behoefte aan consulting in verband met je welzijnsbeleid, nood aan advies en ondersteuning? Vraag je je af of je goed bezig bent, of dat het allemaal nog net iets beter kan? Of je nu een kleine of grote onderneming bent maakt niet uit. De Nestor staat je bij om te voldoen aan de welzijnswetgeving. Heb je (nog) geen interne preventieadviseur? Dan kan De Nestor je bedrijf ondersteunen tot je een permanente oplossing hebt gevonden.

Bij De Nestor kan je terecht voor consulting, advies en ondersteuning, interne preventieadviseur

Consulting, advies en ondersteuning, en advies over interne preventieadviseur vind je bij De NestorConcreet geven wij consulting, advies en ondersteuning bij het opstellen van de volgende zaken:

  • globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP)
  • procedures, werkinstructies, veiligheidshandboek en onthaalbrochures
  • globale veiligheidsinstructies, machine-instructies
  • intern transportplan, mobiliteitsplan
  • indienststellingsverslagen, conformiteitsonderzoeken
  • risico-inventaris
  • risicoanalyses

Samen met de bedrijfsleiding, de hiërarchische lijn en de preventieadviseur zoeken we naar oplossingen die veilig, efficiënt en economisch haalbaar zijn.

Daarnaast begeleiden we ondernemingen als ze een controlebezoek krijgen van de diensten Toezicht Welzijn op het Werk.

Wij bieden onze consultancydiensten zowel in regie als projectmatig aan.

Maak een afspraak met onze klantenbegeleiding.

Online tool risicobeheer

Een preventieadviseur focust op de volgende zakenHet ‘Dynamisch beheer van risico’s’ is een belangrijk concept in het nastreven van welzijn op het werk. Het systeem bestaat uit vier opeenvolgende fasen en richt zich op een continue verbetering door een permanente evaluatie en een bijsturing van de doelstellingen. Dat alles vergt echter een voortdurende aanpassing. De Nestor stelt hiervoor een online tool ter beschikking waarmee je alle beleidsgegevens op alle domeinen kan bijhouden.

Deze online tool:

  • laat je toe om zeer efficiënt om te gaan met de verplichtingen rond arbeidsveiligheid,
  • zorgt voor aantoonbaarheid.