Wil je je bedrijfsgebouw beveiligen tegen brand? In dat geval helpt De Nestor je graag bij het opstellen van je brandpreventiedossier. Bij ons kan je in de eerste plaats terecht voor deskundig advies over brandveiligheid en brandpreventie, maar ook voor een risicoanalyse brand, het opmaken van een intern noodplan, een interventiedossier en een evacuatieplan.

Brandpreventie

Brandpreventiedossier verplicht

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om aan brandpreventie te doen. Je hoort dus een brandpreventiedossier te voorzien waarin je de belangrijkste documenten verzamelt op het vlak van brandveiligheid. Daaronder horen zowel een evacuatieplan als een interventiedossier. Alle specifieke verplichtingen vind je in de welzijnswetgeving.

We wijzen meteen op een andere verplichting. Bevindt jouw bedrijf zich op een bedrijvensite of industrieterrein, of heb je kantoren in een multi-tenantgebouw? Dan ben je verplicht om in noodsituaties samen te werken aan de hand van een gezamenlijk intern noodplan. Ook hiervoor helpt De Nestor je graag en deskundig.

Inhoud brandpreventiedossier

Als werkgever moet je een aantal algemene materiële en organisatorische maatregelen nemen, waarvoor je je baseert op een risicoanalyse brand. We lijsten ze even voor je op.

 • Oprichten van een brandbestrijdingsdienst
 • Voorzien van preventieve maatregelen om brand te voorkomen
 • Verzekeren van een snelle en veilige evacuatie
 • Bestrijden van het begin van brand, vlug en doelmatig
 • Beperken van de schadelijke gevolgen van brand
 • Vergemakkelijken van de interventie van de hulpdiensten
 • Periodiek controleren en onderhouden

Dat alles vormt de inhoud van het brandpreventiedossier. Dat is een dynamisch dossier dat je voortdurend moet bijwerken én ter beschikking houden van de ambtenaren en openbare hulpdiensten die met het toezicht belast zijn. In je interne noodplan verzamel je alle procedures die je moeten toelaten om correct en efficiënt te reageren in geval van nood.

De Nestor levert je een dossier zonder zorgen

Voor sommige onderdelen in het brandpreventiedossier heb je deskundige hulp en advies nodig. De Nestor stelt zijn expertise graag ter beschikking om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan alle verplichtingen. Onze preventieadviseurs en veiligheidsdeskundigen hebben een ruime ervaring in diverse sectoren. Wist je trouwens dat je bij ons ook terechtkunt voor de opleiding van je brandbestrijdingsdienst en evacuatiestewards?

Hoe stelt De Nestor een brandpreventiedossier op?

In een brandpreventiedossier vind je concrete adviezen en maatregelen om als bedrijf te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Brandveiligheid en brandpreventie, belangrijke elementen van de risicoanalyse brand

De Nestor bekijkt in vier stappen in hoeverre je bedrijf al voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 1. Vragenlijst
  Je bezorgt ons de gegevens van je bedrijf aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Op basis hiervan bezorgen we jou een offerte voor een audit.
 2. Bezoek van een expert
  Na goedkeuring van de offerte bereiden we een bezoek aan je bedrijf voor. We baseren ons daarvoor op de vragenlijst. Tijdens zijn bezoek verzamelt de auditor extra informatie aan de hand van een checklist.
 3. Verwerken gegevens
  Aan de hand van de verzamelde gegevens stellen we verschillende risicoanalyses op: brand, evacuatie en/of blusmiddelen. Telkens kiezen we voor de meest geschikte methode.
  Vervolgens vervolledigen we het verslag met adviezen, een actieplan, eventuele verbeterpunten en preventiemaatregelen.
 4. Presentatie van het brandpreventiedossier
  We stellen de resultaten voor aan alle belanghebbenden in de organisatie.

Ook meegenomen? De Nestor kan verder bijstand verlenen bij het implementeren van het beleid en helpen bij het organiseren van toolboxen en opleidingen.

Onderdelen van het brandpreventiedossier op een rij

1. Intern noodplan

Het intern noodplan is een wezenlijk deel van het brandveiligheidsdossier. Het legt de organisatie en procedures vast die je moet volgen in een noodsituatie. Een intern noodplan hoeft niet beperkt te zijn tot een brand of explosie. Je kan er ook maatregelen in opnemen rond:

 • technische ongevallen,
 • arbeidsongevallen,
 • incidenten in de buurt met impact op het bedrijf.

De inhoud van een noodplan wordt  bepaald door de audit brandpreventie en is daardoor altijd specifiek op maat van je organisatie. De Nestor beheert de interne noodplannen van bedrijven via een online platform.

2. Interventiedossier

Intern noodplan, interventiedossier en plannen voor evacuatie bij brand zijn verplicht. De Nestor geeft advies.

Als de brandweer uitrukt naar een bedrijf, dan baseert het zich op het interventiedossier. In dit dossier staan alle gegevens om een veilige en adequate interventie mogelijk te maken,we denken aan toegangswegen, sleutelkluizen, toegangen, blusmiddelen, aanwezige risico’s … Het spreekt voor zich dat dit dossier volledig en up-to-date moet zijn.

De adviseurs van De Nestor zijn ervaren in brandweerdiensten. Ze begeleiden jouw bedrijf bij het vergaren van de informatie noodzakelijk voor jouw interventiedossier.

3. Evacuatie

Evacuatieoefeningen

Procedures en actiekaarten zijn één zaak, ze toepassen is iets totaal anders. Dat is ook de reden waarom de wetgever een jaarlijkse evacuatieoefening voorschrijft. De Nestor organiseert oefeningen met realistische oefenscenario’s en gebruikt daarvoor simulatoren en simulanten die een echte meerwaarde vormen. Observatoren begeleiden de oefening en leveren een gedetailleerd verslag af.

Noodkoffer evacuatie

De Nestor biedt een noodkoffer aan die al het materiaal bevat die je nodig hebt bij een evacuatie. De noodkoffer bevat alle actiekaarten maar ook signalisatiehesjes, communicatiemiddelen ….

Evacuatieplannen / signalisatie

Evacuatieplannetjes en signalisatie in bedrijven moeten voldoen aan de norm, en ook deze zaken maken deel uit van een brandpreventiedossier. Voor deze vormen van grafische ondersteuning werkt De Nestor samen met een betrouwbare partner. Bij ons kan je ook terecht voor fotoluminescerende noodsignalisatie. Dat kan een potentiële levensredder zijn in noodsituaties.

Laat De Nestor je helpen met je brandveiligheidsdossier

Neem nu contact met ons op! We antwoorden zeer vlug.