OPLEIDING BIJZONDERE VOERTUIGEN, OPLEIDING AUTOLAADKRAAN, OPLEIDING KRAANAUTO

Opleiding bijzondere voertuigen, opleiding autolaadkraan, opleiding kraanauto: bij de NestorChauffeurs die onderweg zijn met een autolaadkraan of kraanauto moeten een specifieke opleiding bijzondere voertuigen hebben gevolgd. Alleen zo zullen ze erin slagen deze hijswerktuigen op een veilige manier te gebruiken. Zowel de opleiding autolaadkraan als de opleiding kraanauto kaderen in de specifieke regelgeving over het hijsen van lasten. De opleidingen gaan ook dieper in op het aanslaan van lasten. Meer informatie vind je onder de opleidingen arbeidsveiligheid, aanslaan van lasten.

OPLEIDING HAAKARMVOERTUIG

Een haakarmvoertuig wordt gebruikt voor het transport van haakarmbakken. Die worden ook wel haakarmcontainers genoemd. Omdat dit type voertuig zo flexibel is, wordt het in veel sectoren ingezet. Een opleiding haakarmvoertuig is dan ook meer dan aangewezen.  Opleiding haakarmvoertuig: bij De Nestor

Haakarmcontainers worden gebruikt in het grondverzet en het afvaltransport, en ook de brandweer gebruikt ze. Chauffeurs moeten de bijzondere risico’s kennen die gepaard gaan met het op- en afzetten van containers. Verder moeten ze ook oog hebben voor de veiligheid, zeker wanneer ze vaak op de openbare weg werken.

We bereiden de opleidingen bijzondere voertuigen in gezamenlijk overleg voor en baseren ons daarbij op de eisen van het specifieke voertuig. Maak een afspraak met onze klantenbegeleiding.