Dat AED’s levens redden is duidelijk. Wanneer een AED correct wordt ingezet tijdens een reanimatie, stijgen de kansen op overleven van het slachtoffer enorm. Minder duidelijk is blijkbaar of je als bedrijf verplicht bent om dergelijk toestel in huis te halen.

AED

In de wet is nergens de expliciete verplichting opgenomen dat een bedrijf over een AED dient te beschikken. Toch is er ook een wettelijke basis om te stellen dat sommige bedrijven over een AED dienen te beschikken.

Het is immers zo dat de middelen die ingezet worden voor de Eerste Hulp bepaald worden op basis van de risicoanalyse en na advies van de arbeidsgeneesheer. Als uit die risicoanalyse nu zou blijken dat er een verhoogd risico is binnen het bedrijf, dan kan het inderdaad noodzakelijk zijn om een AED aan te schaffen.

Voorbeelden van verhoogd risico zijn bedrijven of locaties:

  • waar medewerkers / bezoekers zware fysieke inspanningen leveren;
  • waar er risico op elektrocutie is;
  • waar er extreme temperatuur / vochtigheid heerst.

In de omzendbrief ICM/DGH/2010/2 zijn een aantal adviezen met betrekking tot locaties waar een AED aangewezen is, opgenomen.

Het plaatsen van een AED is ook een signaal naar de medewerkers en de maatschappij dat je als bedrijf belang hecht aan veiligheid en welzijn. Een eerdere gebeurtenis, waarbij een medewerker werd getroffen door een hartstilstand kan ook aanleiding zijn om “verplicht” een AED te plaatsen.

Wat doet een AED eigenlijk?

ElektrischECG

Wanneer wordt gesproken van een hartstilstand, is het vaak zo dat er sprake is van een elektrische storing in de aansturing van het hart waardoor de pompwerking ernstig is verstoord. In plaats van ritmisch samen te trekken, trillen de hartkamers in een chaotisch patroon, waardoor er geen bloed wordt rondgepompt.

Een AED gebruikt een “elektrische stroomstoot” om het hart weer in een normaal patroon te laten samentrekken en de hartfunctie te herstellen.

Als men weet dat tussen de drie en zes minuten na de circulatiestilstand onherstelbare hersenschade begint op te treden en dat bij elke minuut dat het hart niet pompt er zo een 10% hartweefselverlies wordt veroorzaakt, dan is het duidelijk dat snel starten van de reanimatie (met AED) levensnoodzakelijk is.

Meer weten over een AED?

Reanimatie en het gebruik van een AED is opgenomen in het lesprogramma van de basisopleiding “Eerste Hulp op het werk”. Daarnaast biedt De Nestor ook specifieke opleidingen rond het gebruik van de AED aan.

Preventieadviseurs van De Nestor staan bedrijven bij in het opmaken van de risicoanalyse Eerste Hulp en kunnen helpen bij de vraag of een AED noodzakelijk is.

Na de aankoop / plaatsing van de AED moet ook aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals registratie en periodieke controle worden voldaan.

Contacteer ons voor meer informatie over advies en opleidingen.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht