Weet je nog? Die dag dat je door een panne meer dan een twee uur offline was? Hoe vervelend! Klanten zaten te wachten op offertes, dat digitale dossier kon niet worden afgewerkt en je voelde je afgesloten van de wereld omdat sociale media het niet meer deden. Gedwongen deconnectie voelt misschien niet goed aan, maar je af en toe eens kunnen losmaken van de digitale wereld is meer dan een noodzaak!

deconnectie

Door de digitalisering van de samenleving zijn wij bijna 24/24 geconnecteerd: wij vertoeven steeds meer en altijd langer in de cloud. De grens tussen werk en privé-leven vervaagt. Het is bijvoorbeeld een slechte gewoonte om ‘s avonds voor het slapen gaan nog even te checken of er geen belangrijke mails zijn binnengekomen. Het voortdurend verbonden zijn, zorgt voor een grote flexibiliteit, maar ook voor stress en soms zelfs voor burn-out of depressie.

Wetgeving

De wetgever heeft oog voor deze problemen en spoort via de relancewet ondernemingen aan om overleg te plegen over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Tijdens dit overleg dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden rond het gebruik van laptop, tablet en smartphone. Moet een werknemer altijd bereikbaar zijn? Wat begrijpen partijen onder “bereikbaar zijn”? Moeten mails of berichten ook buiten de werkuren beantwoord worden? Wat zijn de afspraken tijdens vakantieperiodes?

Doel van de werkgever is de balans tussen werk en privéleven voor de werknemer beschermen.

Frankrijk

In tegenstelling tot Frankrijk is er in de wet geen “recht op deconnectie” voorzien, maar is een recht op overleg over deze problematiek opgenomen. Dit strookt met de filosofie van de Belgische welzijnswetgeving die eerder doelstellingen dan specifieke regels naar voor schuift.

In de praktijk

Als werkgever dient het overleg rond deconnectie georganiseerd te worden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Is er in het bedrijf geen comité, dan dient overleg gepleegd te worden met de vakbondsafvaardiging. Wanneer er geen vakbondsafvaardiging is, moet het overleg met de werknemers zelf georganiseerd worden.

De wet zegt niet hoe vaak dit overleg moet plaatsvinden (“op regelmatige tijdstippen”), maar het is alvast aangewezen om een overleg te organiseren wanneer:

  • er nog nooit een overleg werd georganiseerd;
  • er zich belangrijke wijzigingen voordoen die een impact hebben op de problematiek (nieuwe toestellen of apps);
  • er een vraag wordt gesteld door de werknemersvertegenwoordiging.

De resultaten van dit overleg dienen te worden gedocumenteerd. Deze documentatie omvat voorstellen en adviezen die moeten worden omgezet in afspraken. Deze afspraken kunnen dan bijvoorbeeld worden vastgelegd in het arbeidsreglement (of in een CAO voor de sector).

Voor het organiseren van dergelijk overleg, een voorafgaandelijk onderzoek psychosociale risico’s of voor het opstellen / aanpassen van uw arbeidsreglement kan er beroep gedaan worden op experten van De Nestor. Stuur een mail naar advies@denestor.be of vul uw gegevens in op onze contactpagina.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht