Wettelijk kader

Art. 33 van de wet Welzijn verplicht werkgevers tot het oprichten van interne preventiedienst. Aan het hoofd van deze preventiedienst staat een preventieadviseur die naargelang het aantal werknemers en de aard van de risico’s een bepaalde vorming moet hebben gevolgd. Bedrijven worden hiertoe ingedeeld in groepen (A, B, C of D). In bedrijven van de groepen A en B dienen preventieadviseurs met een opleiding niveau 1 of 2 worden aangesteld. In bedrijven van de groepen C of D kunnen preventieadviseurs met een basisvorming (ook wel niveau 3 genoemd) aangesteld worden. Wanneer een bedrijf minder dan 20 werknemers in dienst heeft, behoort het tot de groep D en kan de werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen.

De basisvorming preventieadviseur niveau III

PreventieadviseurTijdens deze zesdaagse opleiding (erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof) word je voorbereid op jouw taak als preventieadviseur in een bedrijf. Je leert hoe je deze sleutelrol in een bedrijf kan opnemen en op welke manier je werkgever, hiërarchische lijn en werknemers kan adviseren en bijstaan. Veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers staan centraal in deze opleiding. Er wordt niet alleen dieper ingegaan op de wetteksten en de wettelijke verplichten, maar er wordt vooral gekeken naar de manier waarop je de wet op een praktische manier kan toepassen in jouw bedrijf.

Inhoud van de opleiding

 • Wetgeving welzijn
 • Historiek van de welzijnswetgeving
 • De actoren van preventie
 • Gevaar en risico
 • Preventiehiërarchie
 • Risicoanalyse
 • Jaarlijks actieplan en globaal preventieplan
 • Brandpreventie en brandbestrijding
 • Arbeidsongevallen
 • Onderzoek van arbeidsongevallen
 • Organisatie Eerste Hulp
 • Arbeidsmiddelen
 • Elektrische installatie
 • Omgevingsfactoren
 • Chemische agentia
 • Ergonomie
 • Werken met derden en uitzendkrachten
 • Psychosociale risico’s

Open opleidingen

Inschrijven voor deze opleiding kan makkelijk via het online opleidingsportaal.