PreventieadviseurHeel vaak krijgen wij de vraag of een preventieadviseur verplicht is voor ieder bedrijf. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: ja, van zodra je één of meerdere werknemers in dienst hebt.

De preventieadviseur: wettelijk

De Wet Welzijn is duidelijk: “Art. 33. § 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Daartoe beschikt iedere werkgever over ten minste één preventie-adviseur.” In de regel is dit een werknemer die de functie van preventieadviseur vervult.  In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf preventieadviseur zijn.

De wet legt ook de taken vast die de preventieadviseur dient uit te voeren en welke vorming deze moet genoten hebben. Dit is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is en het aantal werknemers die er aan de slag zijn.

Meer informatie omtrent de functie preventieadviseur is te vinden op de website van FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hulp nodig?

Voor veel werkgevers is deze verplichting een bijkomende opdracht die heel wat kopzorgen geeft. Denk bijvoorbeeld maar aan het opstellen van risicoanalyses, het globaal preventieplan,  het jaarverslag, enzovoort. De Nestor kan de rol van preventieadviseur in uw bedrijf niet opnemen, maar kan u wel met raad en daad bijstaan om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Klik hier voor de contactgegevens van onze preventieadviseurs.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht