Wettelijk kader

Boek I, Titel V van de Codex over het welzijn op het werk beschrijft de verplichting om de Eerste te organiseren door een opleiding eerste hulp of opleiding EHBO te volgen. Op die manier kan worden ingegrepen bij ziekte of ongeval:

  • van een werknemer,
  • van een derde die aan het werk is in het bedrijf ,
  • of van een bezoeker.

Kortom, de wet schrijft voor wat je moet doen om eerste hulp of EHBO te organiseren en te verlenen. Bij De Nestor kan je terecht voor een degelijke opleiding eerste hulp en opleiding EHBO.

Wist je dat de lesgevers Eerste Hulp bij De Nestor steeds verpleegkundigen of ervaren ambulanciers-hulpverleners (112) zijn?

Opleiding eerste hulp bij ongevallen of kort opleiding EHBO

Eerste Hulp of EHBO opleidingen op basis van de risicoanalyseDe Nestor biedt diverse opleidingen aan op maat van jouw bedrijf, ook een opleiding eerste hulp of EHBO. Naast diverse basismodules bieden we als aanvullende vorming ook specifieke specialisatiemodules aan. Voor bepaalde doelgroepen zijn gerichte opleidingen beschikbaar. Aansluitend op de basisvorming bieden wij ook nascholingen aan. Deze bevatten een aantal vaste onderwerpen, zoals een herhaling van de reanimatie, maar we gaan ook in op de eigenheden van jouw bedrijf.

We organiseren een aantal basisopleidingen in open aanbod in het opleidingscentrum in Gent (Mariakerke). Maar we kunnen ook alle opleidingen ter plaatse geven in jouw bedrijf. Geïnteresseerd in de open opleiding eerste hulp of EHBO? Surf naar ons opleidingsportaal.

De Nestor is opgenomen in de Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken.

Realistisch oefenen

Kwaiteitsvolle opleiding eerste hulp of opleiding EHBO vind je bij De Nestor

Onze bijscholingen en opfrissingscursussen “realistisch oefenen” scherpen de vaardigheden van de Eerste Hulpverleners in uw bedrijf aan.

In overleg met de betrokken personen in het bedrijf (preventieadviseur, verantwoordelijke Eerste Hulp, hiërarchische lijn,…) bereiden we één of meerdere scenario’s voor waar de hulpverleners op een realistische manier geconfronteerd worden met slachtoffers. De Nestor beschikt over meerdere geoefende simulanten en ervaren observatoren.

Na het afwerken van de scenario’s spreken we samen met de deelnemers de oefening door en brengen we de leerpunten naar voren.

Ook geïnteresseerd in onze opleidingen noodsituaties?

De Nestor geeft ook advies

Bij De Nestor kan je ook terecht voor advies door één van onze consultant-preventieadviseurs. Heb je vragen over de risicoanalyse Eerste Hulp, de inrichting van het Eerste Hulp lokaal of het intern noodplan, neem dan snel contact op.