Is het gebruik van een hoogwerker door jongeren toegestaan?

Heel wat scholen en bedrijven weten niet goed wat het antwoord is op de vraag of minderjarige jongeren een opleiding mogen volgen voor het bedienen van een hoogwerker.

Wat zegt de wetgeving?

De wetgeving is op dit vlak zeer duidelijk: jongeren mogen geen gemotoriseerde voertuigen (vorkheftruck, verreiker, hoogwerker, …) bedienen. Wel is een belangrijke uitzondering op deze regel voorzien: als de werkzaamheden kaderen in het opleidingsprogramma dat de jongere volgt, dan mag het wel, zij het onder strikte begeleiding van een ervaren werknemer. De ervaren werknemer moet hiervoor door de werkgever worden aangeduid.

JongerenHoogwerkerWat betekent dit in de praktijk?

De wetgever staat dus toe dat een jongere een hoogwerker bedient, voor zover dit past in zijn opleiding en voor zover dit gebeurt onder het toezicht van een werknemer met een gedegen ervaring op dit vlak. Dat betekent dat de jongere zonder begeleiding op het werkplatform van de hoogwerker mag plaatsnemen en de hoogwerker alleen mag bedienen, maar uitsluitend op voorwaarde dat zijn begeleider op elk moment kan ingrijpen als de jongere een verkeerde handeling dreigt uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat een jongere enkel zonder begeleider op het werkplatform mag plaatsnemen als de hoogwerker ook vanaf de begane grond bediend kan worden. In alle andere gevallen moeten de jongere en de begeleider samen op het werkplatform plaatsnemen.

Belangrijke opmerking

Zelfs nadat de jongere een opleiding heeft gevolgd, mag hij nooit zonder begeleiding een hoogwerker bedienen. Dat is pas toegestaan wanneer hij meerderjarig is.

Besluit

Minderjarige jongeren mogen alleen, dus zonder een ervaren werknemer, op het werkplatform van een hoogwerker plaatsnemen, maar enkel onder de strikte voorwaarde dat de bediening van de hoogwerker gebeurt onder het toezicht van deze werknemer, die te allen tijde vanaf de begane grond kan ingrijpen indien nodig.

 

Bron: constructiv-info-2018-2-NL

 

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht