KMO PORTEFEUILLE

kmoportefeuilleKMO Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners. Ondernemingen kunnen tot 15.000 EURO per jaar subsidies ontvangen.

lees meer

WINTEROPLEIDINGEN

Constructiv, de dienstverlenende organisatie van de bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee u uw opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid.

De Nestor werkt samen met de Bouwunie en met de Confederatie Bouw voor het aanbieden van Winteropleidingen.

lees meer

SECTORFONDSEN

De sectorfondsen kunnen in het kader van de vorming en tewerkstelling voorzien in sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van de competentieontwikkeling.

De Nestor werkt samen met diverse sectorfondsen. Ontdek hier jouw sectorfonds.

 

Opleidingscentrum beschikt over het Q-For Foodscan certificaat en biedt opleidingen aan voor bedrijven uit de voedingsnijverheid. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Alimento voor de voedingsindustrie.

 

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOFwerk.be

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren  aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden. Het Vlaamse Opleidingsverlof vervangt sinds 01/09/2019 het betaald educatief verlof.

lees meer