KMO PORTEFEUILLE

kmoportefeuilleKMO Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners. Ondernemingen kunnen tot 15.000 EURO per jaar subsidies ontvangen.

lees meer

WINTEROPLEIDINGEN

BouwunieDe bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee u uw opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid.

lees meer

SECTORFONDSEN

De sectorfondsen kunnen in het kader van de vorming en tewerkstelling voorzien in sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van de competentieontwikkeling.

lees meer

BETAALD EDUCATIEF VERLOFwerk.be

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren “Betaald educatief verlof” aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.

lees meer