WETTELIJK KADER

Art. VIII.3-7 over het manueel hanteren van lasten schrijft voor dat werknemers een adequate opleiding moeten krijgen. Ook moet je ze informeren over de risico’s die ze lopen wanneer ze manueel lasten hanteren. Je hoort ze met andere woorden te informeren over ergonomisch werken. Wie als werknemer lasten manueel hanteert, is onderworpen aan periodiek gezondheidstoezicht. Voor hen bieden we een opleiding manueel hanteren van lasten aan, met nadruk op ergonomisch werken.

OPLEIDINGEN MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN EN ERGONOMISCH WERKEN

Opleiding manueel hanteren van lasten, en ergonomisch werken, bij De Nestor

Wat is het manueel hanteren van lasten? Dt is het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last. Het hanteren van werktuigen zoals een boormachine of breekhamer is dat niet. Manueel lasten hanteren kan door de kenmerken van de last – de vorm of het gewicht – of door de frequentie resulteren in rugletsels. Hoewel er veel arbeidsmiddelen bestaan die het manueel hanteren van lasten verminderen, kunnen letsels nooit volledig uitgesloten worden.

Risicoanalyse

De wet schrijft voor dat de werkgever de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het manueel hanteren van lasten moet beoordelen. Zo moeten ze aandacht besteden aan:

  • de kenmerken van de last en de uit te voeren lichamelijke belasting,
  • de organisatorische en omgevingsomstandigheden waarbinnen de handelingen plaatsvinden,
  • de individuele risicofactoren.

Opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken

Opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken, bij De Nestor

De opleiding manueel hanteren van lasten kan bestaan uit een algemene informatie- en bewustwordingssessie. Het kan gaan om een algemene opleiding en zelfs een individuele opleiding op maat. Tijdens deze opleidingen leren werknemers hoe zij de belasting kunnen optimaliseren zodat er minder risico is op overbelasting. In de opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken komen de volgende thema’s aan bod:

  • anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
  • risicofactoren en belasting
  • tiltechnieken en werkhouding
  • hulpmiddelen
  • versterkende rug- en buikspieroefeningen
  • gezonde levensstijl

Voor de open opleidingen manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken kan je terecht op ons opleidingsportaal.

De Nestor geeft ook advies

Bij De Nestor kan je ook terecht voor advies door één van onze consultant-preventieadviseurs. Heb je vragen over de risicoanalyse, manueel hanteren van lasten, ergonomie, veiligheidsinstructiekaarten of gezondheidstoezicht, neem dan snel contact op.