WETTELIJK KADER

Het KB van 12 augustus 1993 over het manueel hanteren van lasten schrijft voor dat je je werknemers voldoende informatie moet geven over de manier waarop ze het best lasten hanteren. Ook moet je ze informeren over de risico’s die ze lopen wanneer ze manueel lasten hanteren. Je hoort ze met andere woorden te informeren over ergonomisch werken. Wie als werknemer lasten manueel hanteert, is onderworpen aan periodiek gezondheidstoezicht. Voor hen bieden we een opleiding manueel hanteren van lasten aan, met nadruk op ergonomisch werken.

OPLEIDINGEN MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN EN ERGONOMISCH WERKEN

Opleiding manueel hanteren van lasten, en ergonomisch werken, bij De Nestor

Wat is het manueel hanteren van lasten? Dt is het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last. Het hanteren van werktuigen zoals een boormachine of breekhamer is dat niet. Manueel lasten hanteren kan door de kenmerken van de last – de vorm of het gewicht – of door de frequentie resulteren in rugletsels. Hoewel er veel arbeidsmiddelen bestaan die het manueel hanteren van lasten verminderen, kunnen letsels nooit volledig uitgesloten worden.

Risicoanalyse

De wet schrijft voor dat de werkgever de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het manueel hanteren van lasten moet beoordelen. Zo moeten ze aandacht besteden aan:

  • de kenmerken van de last en de uit te voeren lichamelijke belasting,
  • de organisatorische en omgevingsomstandigheden waarbinnen de handelingen plaatsvinden,
  • de individuele risicofactoren.

Specialisten van De Nestor staan werkgevers bij in het opstellen van de risicoanalyses over repetitieve handelingen, staand werk en het manueel hanteren van lasten.

Opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken

Opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken, bij De Nestor

De opleiding manueel hanteren van lasten kan bestaan uit een algemene informatie- en bewustwordingssessie. Het kan gaan om een algemene opleiding en zelfs een individuele opleiding op maat. Tijdens deze opleidingen leren werknemers hoe zij de belasting kunnen optimaliseren zodat er minder risico is op overbelasting. In de opleiding manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken komen de volgende thema’s aan bod:

  • anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
  • risicofactoren en belasting
  • tiltechnieken en werkhouding
  • hulpmiddelen
  • versterkende rug- en buikspieroefeningen
  • gezonde levensstijl

Voor de open opleidingen manueel hanteren van lasten en ergonomisch werken kan je terecht op ons opleidingsportaal.

De Nestor geeft ook advies

De Nestor staat bedrijven bij in sensibilisering via intranet en bedrijfsbrochures.

Op basis van plaatsbezoeken en risicoanalyses verlenen wij advies over het inrichten van arbeidsplaatsen en werkposten en de aankoop van arbeidsmiddelen. Daarnaast geven we individueel ergonomisch advies aan werknemers met klachten. Neem gerust contact met ons op via e-mail. Je kan ook terecht op ons contactformulier.