De consultants-preventieadviseurs van De Nestor zijn experten die bedrijven bijstaan in het opstellen en voeren van een welzijnsbeleid. 

De Nestor biedt advies, expertise en ondersteuning op alle domeinen van welzijn op het werk:

  • Arbeidsveiligheid
  • Gezondheid
  • Hygiëne
  • Verfraaiing van de werkplaats
  • Ergonomie
  • Psychosociaal
  • Milieu

Hoe wij je kunnen bijstaan, bepalen wij in onderling overleg. Wij werken zowel langlopend (in regie) samen met bedrijven, als pakken wij specifieke projecten aan.

Consultant-preventieadviseur

advies over arbeidsveiligheid, brandveiligheid, ondernemen en transport vind je bij De NestorOnze preventieadviseurs zijn actief in uiteenlopende sectoren en hebben verschillende achtergronden. Zij staan werkgevers, de interne preventiedienst met de preventieadviseur en de hiërarchische lijn bij om de concrete doelen te realiseren.

Ontdek welke meerwaarde een consultant-preventieadviseur kan bieden.

Brandpreventie

Brand veroorzaakt schade en maakt slachtoffers. Bedrijven dienen er dan ook alles aan te doen om brand te voorkomen. De wetgever verplicht werkgevers tot het opstellen van een brandpreventiedossier. Dit bevat o.a. risicoanalyses, de middelen om brand te bestrijden en het intern noodplan.

Ontdek hoe de preventieadviseurs van De Nestor kunnen helpen om brand te voorkomen..

Evenementen

Publieksevenementen zoals sportevenementen, festivals of bedrijfsfeesten mobiliseren niet alleen deelnemers of bezoekers, maar ook veel medewerkers. Dit betekent dat een organisator vaak ook een werkgever wordt en moet voldoen aan de verplichtingen van de Wet Welzijn, Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen of de Codex. Een organisator moet trouwens niet alleen met safety rekening houden, maar ook inzetten op security.

Consultants van De Nestor delen graag hun safety & security ervaring op kleine en grote evenementen.

Tools

Online documentenbeheer

Aantoonbaarheid is bij het toepassen van de Welzijnswetgeving heel belangrijk. De Nestor beschikt daarom over een uitgekiende, on-line mappensysteem waarin alle documenten in de cloud worden opgeslagen. Op die manier zijn steeds bereikbaar en up-to-date voor de gebruiker en de consultant-preventieadviseur.

Bibliotheek

Als kenniscentrum beheert De Nestor een eigen bibliotheek. Die vormt de basis voor de opleidingen en het advies. Het team dat de opleidingen in elkaar steekt raadpleegt deze bibliotheek dagelijks. Ook bij het verlenen van advies vormt de bibliotheek, samen met de expertise van de docent, een belangrijke tool.