Wanneer je een opleiding volgt in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95), wordt deze opleiding geregistreerd in de database van de overheid. Op die manier kunnen gemeentebesturen nagaan welke opleidingen je hebt gevolgd om te beslissen of je code 95 al dan niet wordt verlengd.

Jammer genoeg kan je als chauffeurs (of als werkgever) op nagenoeg geen enkele manier nagaan welke opleidingen in deze database geregistreerd staan. De opleidingsverstrekkers kunnen in deze database enkel de opleidingen zien welke door henzelf georganiseerd werden. Dit betekent dat wanneer je als chauffeur twijfelt welke opleiding je nog moet volgen, de enige mogelijkheid is om naar het gemeentebestuur te gaan en daar een overzicht te krijgen van de reeds gevolgde opleidingen.

Nochtans bestaat er in de transportsector een sluitend systeem dat werkgevers en werknemers toelaat om de gevolgde opleidingen op te volgen. Sinds 1 januari 2010 is immers elke werkgever in de transportsector verplicht voor elke medewerker een competentiepas bij te houden.

Een competentiepas is een inventaris van alle ‘professionele’ opleidingen die tijdens de tewerkstelling in de onderneming gevolgd werden en van de opleidingen “Industrieel Leerlingenwezen” en “Individuele Beroepsopleiding”. Het gaat zowel om opleidingen binnen als buiten de normale werkuren, formele opleidingen als opleidingen on the job.

Jaarlijks moet de medewerkers automatisch een kopie van hun competentiepas krijgen. Binnen de drie maanden na ontvangst heeft de medewerker de mogelijkheid om eventuele correcties te laten aanbrengen met betrekking tot de voorbije periode. Ook bij uitdiensttreding uit de onderneming of het einde van de opleiding (ILW of IBO), om welke reden ook, moet de medewerker een geactualiseerde kopie krijgen, dit bij de overhandiging van de sociale documenten.

Download hier een model van de competentiepas

 

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht