Wettelijk kader

Het KB van 27 maart 1998 handelt over het welzijnsbeleid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit KB definieert de taken en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn, onder meer die van de preventieadviseur, bij het realiseren van dit welzijnsbeleid.

In onze opleiding welzijnsbeleid maken we de leden van de hiërarchische lijn duidelijk hoe belangrijk een geïntegreerd welzijnsbeleid binnen hun organisatie wel is. We besteden daarbij niet alleen aandacht aan het wettelijk kader, maar vertalen de wetgeving ook in praktische tools. Verder gaat onze aandacht uit naar de rol en de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, ook die van de preventieadviseur.

Opleiding welzijnsbeleid, hiërarchische lijn en preventieadviseurOpleiding welzijnsbeleid, hiërarchische lijn en preventieadviseur vind je bij De Nestor

Een welzijnsbeleid kan slechts slagen wanneer het wordt gedragen door de leidinggevenden. Het is dan ook heel cruciaal dat de leden van de hiërarchische lijn zich bewust zijn van hun verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk. Deze opleiding richt zich dan ook vooral tot:

 • bedrijfsleiders,
 • directieleden,
 • managers,
 • afdelingshoofden,
 • teamleiders,
 • en supervisors.

Tijdens deze opleiding welzijnsbeleid op het werk gaan wij in op het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid in een onderneming: van wettelijke verplichtingen, over concrete werkpunten tot praktische tools.

 • Wat zegt de wetgeving en wat is het wettelijk kader?
 • Wat staat er in de welzijnswet, wat betekent CODEX en ARAB?
 • Wie zijn de diverse actoren bij de uitrol van het welzijnsbeleid?
 • Welke taken en verplichtingen hebben de verschillende actoren binnen het welzijnsbeleid?
 • Wat zijn de verschillende welzijnsdomeinen?
 • Wat is psychosociaal welzijn?
 • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten?
 • Aandacht voor risicoanalyse, globaal preventieplan en jaaractieplan
 • Wat houdt het preventiebeleid psychosociaal welzijn in?
 • In kaart brengen en aanpakken van psychosociale risico’s: methode en actieplan
 • Wat zijn de interventiemogelijkheden voor een werknemer als hij een psychosociaal probleem heeft?
 • Wat zijn de “next steps” en  de “to do’s” in de uitrol van je preventiebeleid psychosociaal welzijnsbeleid?

Misschien ben je ook geïnteresseerd in de BA4 BA5 opleiding?