Wettelijk kader

Art. I.2-11 van de Codex beschrijft de taken van de hiërarchische lijn met betrekking het uitvoeren van het welzijnsbeleid.

Opleiding hiërarchische lijn Opleiding welzijnsbeleid, hiërarchische lijn en preventieadviseur vind je bij De Nestor

In de welzijnswetgeving worden heel wat taken en verantwoordelijkheden gelegd bij de leden van de hiërarchische lijn, maar wie zijn deze medewerkers? In de regelgeving wordt geen definitie gegeven, maar over het algemeen worden hiermee de medewerkers bedoeld die leiding geven aan andere werknemers. Dan daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Directieleden
 • Managers
 • Afdelingshoofden
 • Teamleiders
 • Meestergasten
 • Ploegbazen
 • Supervisors

Omwille van de definitie behoort ook de werkgever tot de hiërarchische lijn en zijn leden van de hiërarchische lijn ook werknemers.

De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever of de preventieadviseur. Alle medewerkers moeten zich hiervoor inspannen, maar voor leden van de hiërarchische lijn zijn heel wat bijzonder taken vastgelegd.

Tijdens deze opleiding welzijnsbeleid op het werk gaan wij in op het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid in een onderneming: van wettelijke verplichtingen, over concrete werkpunten tot praktische tools.

 • Wat zegt de wetgeving en wat is het wettelijk kader?
 • Wat staat er in de welzijnswet, wat betekent CODEX en ARAB?
 • Wie zijn de diverse actoren bij de uitrol van het welzijnsbeleid?
 • Welke taken en verplichtingen hebben de verschillende actoren binnen het welzijnsbeleid?
 • Wat zijn de verschillende welzijnsdomeinen?
 • Wat is psychosociaal welzijn?
 • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten?
 • Aandacht voor risicoanalyse, globaal preventieplan en jaaractieplan
 • Wat houdt het preventiebeleid psychosociaal welzijn in?
 • In kaart brengen en aanpakken van psychosociale risico’s: methode en actieplan
 • Wat zijn de interventiemogelijkheden voor een werknemer als hij een psychosociaal probleem heeft?
 • Wat zijn de “next steps” en  de “to do’s” in de uitrol van je preventiebeleid psychosociaal welzijnsbeleid?

Misschien ben je ook geïnteresseerd in de opleiding preventieadviseur?