Datum: 03/11/2020

Fire Safety Consultants van De Nestor: jouw rots in brandpreventie!

Heb je een bedrijf of beheer je gebouwen, kantoren en appartementen? Dan ben je wettelijk verplicht om in te

zetten op brandpreventie en -veiligheid. De Fire Safety Consultants van De Nestor helpen je alle cruciale informatie te bundelen om je interventiedossier en interne noodplannen op te stellen. Verder leiden ze ook je evacuatieoefeningen in veilige banen. En dat doen ze graag! We zetten de consultancydiensten ‘Brand & Evacuatie’ van De Nestor even op een rijtje.

Waarvoor kan je bij onze Fire Safety Consultants terecht?

 • Audit en risicoanalyse brand
 • Audit evacuatie en signalisatie
 • Opmaken brandpreventiedossier voor onderneming én multi-tenantgebouw

Maar ook voor evacuatieplannen, noodkoffers, signalisatie en evacuatietoebehoren zijn we jouw partner.

Brandpreventieaanbod van De Nestor in het kort

Voor bedrijven

 • Brandpreventiedossier
 • Signalisatie
 • Evacuatieoefeningen
JA, IK WIL EEN BRANDVEILIG BEDRIJF!
Contacteer me met een passend voorstel.

Voor gebouwenbeheerders

 • Interventiedossier en intern noodplan
 • Signalisatie
 • Evacuatieoefeningen
 • Audit brand & evacuatie
JA, IK WIL EEN BRANDVEILIG MULTI-TENANTGEBOUW!
Contacteer me met een voorstel op maat.

Hieronder leggen we ons aanbod ‘Brand & Evactatie’ iets uitgebreider aan je uit.

Aanbod Fire Safety Consultants voor BEDRIJVEN

De Fire Safety Consultants van De Nestor zijn stuk voor stuk ervaren en deskundig op het gebied van alles wat met brand en evacuatie te maken heeft. Je kan bij hen terecht voor de volgende diensten.

 1. Brandpreventiedossier

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om over een brandpreventiedossier te beschikken. Dat is een vrij uitgebreid dossier dat uiteenlopende onderdelen bevat, het een al complexer dan het ander. Door dit dossier verplicht te maken wil de overheid je doen nadenken over de brandveiligheid van je bedrijf. Wees er maar zeker van dat we graag met je meedenken!

Deze onderdelen maken deel uit van een brandpreventiedossier:

 • Evacuatieplan
 • Interventiedossier
 • Evacuatieoefeningen
 • Beschermingsmiddelen brand
 • Risicoanalyse en de resultaten ervan
 • Organisatie van de brandbestrijdingsdienst
 • Periodieke controle en onderhoud
 • Afwijkingen en adviezen

De Nestor helpt je al deze verschillende zaken te bundelen. Vervolgens stellen we je dossier eenvoudig ter beschikking via een online toepassing.

 1. Signalisatie om evacuatie in goede banen te leiden

Bij evacuatie en brand hoort heel specifieke signalisatie, zoals allerlei pictogrammen die de blusmiddelen en vluchtwegen aanduiden. Deze pictogrammen hoor je heel doordacht te plaatsen. Want alleen op die manier zorg je ervoor dat alle aanwezigen correct reageren in een noodsituatie.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

 • Ze stellen signalisatie- en evacuatieplannen op,
 • leveren kwaliteitsvolle signalisatie aan,
 • en zorgen voor de correcte plaatsing.
 1. Evacuatieoefeningen

De evacuatieoefeningen zijn niet alleen een jaarlijkse verplichting, ze zijn ook onderdeel van de opleidingen van je werknemers.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

Ze staan in voor de volledige organisatie van een evacuatieoefening. Daarbij besteden ze aandacht aan verschillende soorten oefeningen:

 • Theoretische oefeningen
 • Zandbakoefeningen
 • Standaardoefeningen
 • Simulatie-oefeningen

Eén of meerdere van onze consultants:

 • is aanwezig en observeert je jaarlijkse evacuatieoefening,
 • evalueert of de genomen maatregelen een snelle en veilige evacuatie van de aanwezigen in het gebouw garanderen,
 • vermeldt de conclusies in een gedetailleerd verslag dat bol staat van de aanbevelingen en de nog te nemen maatregelen voor een efficiënter en veiliger verloop.

Fire Safety Consultants van De Nestor: jouw rots in brandpreventie! - 2

Aanbod Fire Safety Consultants voor BEHEERDERS VAN GEBOUWEN

 • Beheer je een ​appartements- of kantoorgebouw?
 • Ben je een property of facility manager van een multi-tenantgebouw?
 • En ben je op zoek naar een expert die je kan helpen bij alles wat brandpreventie aangaat?

Dan ben je bij de Fire Safety Consultants van De Nestor aan het juiste adres. Wat bieden we jou aan?

 1. Interventiedossier en intern noodplan

Wanneer de brandweer moet tussenkomen in een multi-tenantgebouw is het van levensbelang dat zij over correcte informatie beschikt.

Alle ondernemingen, organisaties en bedrijven die zich bevinden in het multi-tenantgebouw dat je beheert, zijn verplicht informatie te delen en hun optreden in noodsituaties te coördineren.

Als beheerder maak je eerst een intern noodplan op voor het gebouw. Door vervolgens de interne noodplannen van eigenaars en huurders hieraan te koppelen, kom je tegemoet aan alle wettelijke verplichtingen. Bovendien garandeer je een vlotte samenwerking tijdens noodsituaties en evacuaties.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

Ze maken een interventiedossier op die de brandweer in staat stelt snel de juiste beslissingen te nemen.

 1. Signalisatie

Bij een evacuatie is het cruciaal dat alle aanwezigen in het multi-tenantgebouw op een zo snel mogelijke manier het gebouw verlaten. Een correcte signalisatie, waar nodig aangevuld met veiligheidsverlichting, is dan ook van levensbelang.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

Ze voeren signalisatieaudits uit op bestaande gebouwen. Verder staan ze in voor de evacuatieplannen en pictogrammen in nieuwe gebouwen.

 1. Evacuatieoefeningen

In multi-tenantgebouwen moeten alle partijen samenwerken tijdens een evacuatie. De verplichte jaarlijkse evacuatie-oefening is vaak een bijzondere uitdaging.

De Nestor neemt de volledige organisatie en rapportering van evacuatieoefeningen op zich en zorgt voor een vlot verloop.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

 • Ze bieden alle deelnemers online informatie aan,
 • organiseren de oefeningen op zo’n manier dat de hinder voor de gebruikers beperkt blijft,
 • en zorgen er tegelijk voor dat er belangrijke lessen kunnen worden getrokken.
 1. Audit brand & evacuatie

De wet voorziet de nodige maatregelen voor brandpreventie en evacuatie bij nieuwe gebouwen. Maar niet elk gebouw is nieuw. Vaak worden in oudere (kantoor)gebouwen:

 • bepaalde voorzieningen vernieuwd,
 • verandert de inrichting en functie van lokalen,
 • of verdwijnen blusmiddelen en pictogrammen achter obstakels.

Wat doen onze Fire Safety Consultants?

Op basis van een uitgebreide checklist sporen ze disfuncties op in de bestaande brand- en evacuatiemaatregelen. Verder zorgen ze voor een grondige evaluatie van de technische voorzieningen en wijzigingen van installaties.

Als resultaat krijg je een uitgebreid verslag waarin een aantal prioritaire maatregelen staan opgesomd om de veiligheid te verhogen.

Kunnen de Fire Safety Consultants van De Nestor je helpen?

Neem zeker contact met ons op!

JA, IK WIL EEN BRANDVEILIG BEDRIJF!
Contacteer me met een passend voorstel.
JA, IK WIL EEN BRANDVEILIG MULTI-TENANTGEBOUW!
Contacteer me met een voorstel op maat.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht