Datum: 04/09/2020

Bevindt jouw bedrijf zich op een bedrijvensite of industrieterrein? Of heb je een kantoor in een multi-tenantgebouw? Dan ben je verplicht om met de andere

bedrijven samen te werken in noodsituaties en een gezamenlijk intern noodplan op te stellen. De realisatie ervan kan je met een gerust hart overlaten aan de veiligheidsdeskundigen van De Nestor.

Wat is een multi-tenantgebouw?

De betekenis zit al vervat in de naam zelf. Een multi-tenantgebouw of een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waarin bedrijven en organisaties een deel huren of kopen. Op de eerste verdieping zit een bedrijf, op de tweede verdieping bevindt zich een ander bedrijf, op de derde verdieping zit er weer een ander… Allemaal afzonderlijke entiteiten maar toch samen op één locatie. De wet noemt ze “bedrijven op eenzelfde, aanpalende of naburige arbeidsplaats”. Deze aanpalende bedrijven zijn wettelijk verplicht om gemeenschappelijke uitrustingen, toegangs- of evacuatiemaatregelen te voorzien en hun optreden in noodsituaties te coördineren. Ze zijn met andere woorden verplicht om over een overkoepelend noodplan te beschikken.

Verplicht gezamenlijk intern noodplan voor aanpalende bedrijven

Zodra verschillende bedrijven zich op één en dezelfde arbeidsplaats bevinden, en zodra één bedrijf één werknemer op het terrein heeft, moeten de bedrijven hun handelingen coördineren in geval van nood. Naast het eigen interne noodplan moeten ze dus beschikken over een gezamenlijk exemplaar. En dat is niet minder dan de logica zelve.

Stel dat je een bedrijfsverzamelgebouw hebt van vijf verdiepingen, met op elke verdieping een ander bedrijf, maar geen gezamenlijk plan voor evacuatie. Breekt er brand uit, dan loopt de ene medewerker naar rechts, de andere naar links en nog een andere rechtdoor. Dat leidt tot chaos en is bovendien zeer onveilig.

Een gezamenlijk intern noodplan zorgt er in de eerste plaats voor dat de samenwerking in noodsituaties gecoördineerd verloopt. Het schrijft de maatregelen voor die iedereen moet nemen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.

De Nestor realiseert jouw overkoepelende noodplan

De Nestor stelt overkoepelende en gezamenlijke interne noodplannen op voor alle aanpalende bedrijven samen. Op die manier zorgen we ervoor dat alle bedrijven op dezelfde veilige manier reageren in geval van nood. Veiligheid voor alles!

Wat zit er in zo’n gezamenlijk intern noodplan? Daarin vind je niet alleen de interne noodplannen van de aanpalende bedrijven, maar ook zaken als:

  • Interventiedossier voor het gebouw of de site
  • Evacuatieplan
  • Overkoepekende risicoanalyse brand
  • Inventaris van de reddingsmiddelen

De Nestor heeft een hart voor veiligheid!

Laat je gezamenlijk intern noodplan met een gerust hart over aan De Nestor. Ervaring troef en een gepassioneerd hart voor veiligheid. Neem gerust contact met ons op!

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht