Efficiënt en goed voorbereid ingrijpen bij noodsituaties

Bij De Nestor zijn we trots om onze nieuwe geïntegreerde opleiding ‘Interventieteam’ voor te stellen. Deze uitgebreide training is ontwikkeld om te voldoen aan de welzijnswetgeving, die werkgevers verplicht om mensen en middelen beschikbaar te stellen voor het effectief reageren op noodsituaties zoals brand, ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen.

Waarom een interventieteam?

De welzijnswetgeving behandelt noodsituaties afzonderlijk, wat vaak resulteert in specifieke trainingen voor brandbestrijding, eerste hulp en chemische incidenten. Dit leidt in de praktijk tot meerdere trainingen voor verschillende noodsituaties. Onze opleiding bundelt al deze vaardigheden in één interventieteam, wat resulteert in aanzienlijke efficiëntiewinst:

 • Betere en intensievere opleiding: Door de vaardigheden te combineren, ontvangen medewerkers een grondigere training.
 • Minder mensen nodig: Een multifunctioneel team kan meerdere soorten noodsituaties aan, wat personeelsbezetting optimaliseert.
 • Groter engagement en motivatie: Medewerkers voelen zich waardevoller en beter voorbereid op noodsituaties.

Lees verder onder de foto.

Wettelijke verplichtingen

Onze opleiding sluit nauw aan bij de wettelijke verplichtingen uit de Codex over welzijn op het werk:

 • Eerste hulp:
  • Algemeen: Titel 5 van Boek I beschrijft de verplichtingen van werkgevers.
  • Vorming: Hoofdstuk 4 beschrijft de vorming van hulpverleners, inclusief de verplichting tot jaarlijkse bijscholing (Art. I.5-9).
 • Codex – brand & evacuatie:
  • Algemeen: Titel 3 van Boek III beschrijft de verplichtingen van werkgevers.
  • Vorming: Hoofdstuk 6 beschrijft de informatie en vorming van hulpverleners, inclusief periodieke bijscholing (Bijlage III.3-1).
 • Codex – chemische agentia:
  • Algemeen: Titel 1, Hoofdstuk V van Boek VI beschrijft de maatregelen voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Opleidingsinhoud

De opleiding ‘Interventieteam’ voldoet aan de wettelijke basisverplichtingen inzake brandbestrijding en eerste hulp, met de volgende onderdelen:

 • Eerste hulp:
  • Theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp.
 • Brand:
  • Basisprincipes van brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie, inclusief praktijkoefeningen met verschillende blusmiddelen.
 • Gevaarlijke stoffen:
  • Inzicht in de risico’s van gevaarlijke producten en de juiste interventies bij morsen of lekkages.

Praktische informatie

 • Duur: 28 uur, gespreid over vier dagen.
 • Deelnemers: Maximaal 12 personen per sessie om intensieve praktijkoefeningen mogelijk te maken.
 • Subsidie: Mogelijk via KMO-portefeuille.

Inschrijven

Interesse in de opleiding ‘Interventieteam’? Neem contact met ons op voor meer informatie en inschrijving. Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de welzijnswetgeving en dat uw medewerkers goed voorbereid zijn op noodsituaties. Samen maken we de werkvloer veiliger!