Heftruck RijbewijsMobiele arbeidsmiddelen en werkplaatsmachines worden vaak ook op de openbare weg gebruikt. Het is niet ongewoon om een heftruck te gebruiken om vrachten te verplaatsen tussen twee bedrijfsgebouwen of om met een graafmachine een verplaatsing te doen op de openbare weg. De vraag is dan: heb je een heftruck rijbewijs nodig?

Naast de adequate opleiding die verplicht is voor het gebruik van deze machines, moet de bestuurder ook over een geschikt rijbewijs beschikken wanneer het voertuig wordt gebruikt op de openbare weg. Deze pagina gaat enkel over het rijbewijs dat nodig is voor het rijden op de openbare weg. Klik hier voor meer informatie over het heftruckbewijs voor intern gebruik.

Rijden op de openbare weg

Van zodra het gebruik of de verplaatsing (al is het maar voor een paar meter) op de openbare weg plaatsvindt, dient de bestuurder houder te zijn van een rijbewijs (artikel 21 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer).

Een heftruck rijbewijs?

In het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs worden de verschillende voertuigcategorieën gedefinieerd zoals auto’s en vrachtwagens. De indeling gebeurt op basis van de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van het voertuig. In de tweede paragraaf van Artikel 2 wordt verwezen naar het bedrijfsmateriaal: “§ 2. Motorvoertuigen die rijden op de openbare weg en die niet behoren tot een van de categorieën gedefinieerd in § 1, zoals het verrijdbare bedrijfsmaterieel, worden ingedeeld bij de categorie B, C1 of C naargelang hun maximale toegelaten massa.”

Dit betekent dat wanneer je een graafmachine, verreiker of heftruck bestuurt met een MTM van meer dan 3.500 kg, je een rijbewijs van de categorie C zal nodig hebben.

Uitzondering

Sinds 01/12/2017 is er een uitzondering op deze regel. Industriële voertuigen van speciale constructie (*) mogen bestuurd worden met een rijbewijs van de categorie B, op voorwaarde dat de snelheid van dit voertuig minder is dan 40 km/u en dat dit voertuig gebruikt worden voor een reis tussen bouwplaatsen liggend op een afstand van minder dan 5 km.

(*) Voertuig van speciale constructie: elk voertuig dat wegens zijn constructie of definitieve verbouwing voornamelijk bestemd is om als werktuig te worden gebruikt, met een laadvermogen dat bijna nul bedraagt t.o.v. zijn tarragewicht. Hiertoe behoren de landbouwvoertuigen en industriële voertuigen.

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017111904&table_name=wet

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht