We krijgen heel vaak de vraag of een opleiding (“een heftruckattest”) verplicht is voor wie een heftruck bestuurt in een bedrijf. Deze infoblog geeft een antwoord op deze vraag.

Werknemers & de wet = Ja!

heftruck_info1Voor werkgevers is het heftrucktattest (lees: een opleiding) alvast een wettelijke verplichting.  Artikel IV.3-7 1° van de Codex stelt dat  “mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving alleen bestuurd mogen worden door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.” Het is dus aan de werkgever om de opleidingen te organiseren en aan te tonen dat alle werknemers een degelijke opleiding hebben gekregen. Bijkomende voorwaarden voor het besturen van een heftruck in een bedrijf zijn: het jaarlijkse medisch onderzoek omdat het besturen van een heftruck een veiligheidsfunctie is en de bevoegdheidsverklaring door de werkgever. Meer informatie is te vinden op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

En de zelfstandigen? Soms …

HeftruckattestDe wetgever legt aan zelfstandigen geen verplichting op tot het behalen van een heftruckattest. Toch kan aan een zelfstandige gevraagd worden om aan te tonen dat hij of zij bekwaam is om een heftruck te besturen. Werkgevers zijn immers verplicht om dit na te gaan in het kader van de wetgeving “Werken met derden“.

Heftruckattest: één keer of herhalen?

De wetgever stelt dat de opleiding “adequaat” moet zijn. Studies tonen aan dat vaardigheden na een tijd vervagen en een opleiding kan dan ook maar adequaat zijn wanneer deze regelmatig wordt herhaald. Veiligheidszorgsystemen zoals VCA hanteren dan ook een cyclus van bijvoorbeeld tien jaar met een nascholing na vijf jaar.

Beste praktijken

Naast de wettelijke verplichting geldt eigenlijk ook het principe van “de goede huisvader”. Een heftruck besturen is een taak die niet zonder gevaar is. Jaarlijks gebeuren tientallen ongevallen met heftrucks. Als werkgever, zelfstandige of bestuurder wil je dan toch zo goed mogelijk voorbereid zijn om dit in alle veiligheid te doen. Een opleiding heftruck zorgt niet alleen voor de technische vaardigheden, maar maakt de deelnemers ook bewust van de gevaren.

Zelf organiseren?

heftruck_info2Wettelijk is niet vastgelegd wie deze opleiding mag / moet geven. Iedere werkgever mag deze opleiding dus ook zelf organiseren, mits het respecteren van een aantal voorwaarden. De opleiding moet kwalitatief voldoende zijn, dit betekent dat ze zowel een uitgewerkt theorie- als praktijkgedeelte omvat. De inhoud en de deelname moeten duidelijk aangetoond kunnen worden.

Omwille van deze voorwaarden kiezen de meeste bedrijven ervoor om de opleidingen voor mobiele arbeidsmiddelen uit te besteden aan een opleidingscentrum zoals De Nestor vzw. Informatie over onze aanpak vind je hier.

De Nestor: vormt in veiligheid

Het verzorgen van opleidingen is onze core-business. Wij zorgen voor kwalitatief hoogstaande opleidingen die bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Op het einde van ieder deel dient de kandidaat te slagen in een examen. Pas dan leveren wij een attest af dat de deelnemer kwalificeert voor het besturen van een heftruck.

Alle documentatie met betrekking tot deze opleiding (evaluatiedocumenten, resultaten, enz) worden door ons in het persoonsdossier van iedere deelnemer bijgehouden. Een overzicht hiervan kan u als werkgever raadplegen via ons opleidingsportaal. Deze documenten moeten immers ter beschikking zijn voor de diensten Toezicht Welzijn op het Werk en de verzekeraar arbeidsongevallen. Meer informatie kan je bekomen via ons contactformulier.

 

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht