EHBO: De 112-app

EHBO: De 112-app

App 112 BE De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan […]

EHBO: Is een AED verplicht in een bedrijf?

Dat AED’s levens redden is duidelijk. Wanneer een AED correct wordt ingezet tijdens een reanimatie, stijgen de kansen op overleven van het slachtoffer enorm. Minder duidelijk is blijkbaar of je als bedrijf verplicht bent om dergelijk toestel in huis te halen. In de wet is nergens de expliciete verplichting opgenomen dat een bedrijf over een […]

EHBO: Hoeveel hulpverleners moet ik opleiden in mijn bedrijf?

Werkgevers vragen vaak hoeveel hulpverleners nodig zijn in hun bedrijf. Daarbij hoort meestal ook de vraag, welke opleiding die medewerkers moeten volgen. Een éénduidig antwoord op deze vragen, geldig voor alle bedrijven, kan jammer genoeg niet altijd worden gegeven. Het spreekt voor zich dat werkgevers wettelijk in orde willen zijn. Daarom eerst … De wet […]