EHBO_WerkWerkgevers vragen vaak hoeveel hulpverleners nodig zijn in hun bedrijf. Daarbij hoort meestal ook de vraag, welke opleiding die medewerkers moeten volgen. Een éénduidig antwoord op deze vragen, geldig voor alle bedrijven, kan jammer genoeg niet altijd worden gegeven.

Het spreekt voor zich dat werkgevers wettelijk in orde willen zijn. Daarom eerst …

De wet

In het KB van 15 december 2010 staat:

Art. 4 §1 De werkgever stelt de volgende maatregelen vast:

3° hij bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken;

De werkgever houdt daarbij rekening met:

1° de aard van de activiteiten die hij verricht;
2° de resultaten van de risicoanalyse;
3° het aantal werknemers en, in voorkomend geval, de bijzonder gevoelige risicogroep waartoe ze behoren.

De wet geeft dus enkel een basis en geen concrete oplossingen. De beslissing over het aantal en de opleiding van de hulpverleners wordt bij de werkgever gelegd.

De praktijk

Omdat de wet nogal theoretisch is en omdat men bij het nemen van een beslissing graag eens kijkt wat de regels van praktijk zijn, heeft Co-Prev (1) de volgende richtlijnen voorgesteld:

AantalHulpverleners

De tabel gaat uit van werknemers die gelijktijdig aanwezig zijn. Hou er wel rekening mee dat er gedurende de gehele werkperiode hulpverleners moeten aanwezig zijn. Bedrijven met een ploegensysteem moeten er dus voor zorgen dat tijdens iedere ploegdienst de noodzakelijke hulpverleners aanwezig zijn. Bijkomend moet ook rekening gehouden worden met de af te leggen afstanden, de mogelijkheid om de werkpost te verlaten en het aantal bezoekers dat op het bedrijf aanwezig is.

Hulp nodig?

Advies

Wilt u graag advies met betrekking tot de organisatie van de hulpverlening in uw bedrijf? Deskundigen van De Nestor, preventieadviseur-verpleegkundigen, komen graag langs om de specifieke situatie van uw bedrijf te bekijken.

Opleidingen

De Nestor organiseert zowel de opleidingen voor aangeduide personen, als de basisopleidingen en nascholingen voor hulpverleners. Deze opleidingen worden georganiseerd als open opleidingen met vrije inschrijving of bij u ter plaatse op het bedrijf.

Klik hier voor een overzicht van de opleidingen.

 

(1) Co-Prev is de overkoepelende organisatie van alle erkende Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht