Datum: 13/02/2019

Telewerk is een gegeerd extralegaal voordeel. Werknemers kunnen zo privé en werk beter op mekaar afstemmen en, niet onbelangrijk, files vermijden. Omdat telewerkers niet goed beschermd waren bij arbeidsongevallen, voorziet een nieuwe wet vanaf 27 januari een aantal belangrijke wijzigingen.

De ongelijkheid wordt aangepast

Voor een telewerker die een arbeidsongeval had, was het vroeger niet altijd eenvoudig om te bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van het werk. Om die reden stelde de wet dat een ongeval van een structurele telewerker – die bijvoorbeeld telkens de dinsdag telewerkt – altijd gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, als er aan enkele voorwaarden werd voldaan. Voor een occasioneel telewerker bestond dit niet. De nieuwe wet past deze ongelijkheid aan.

Nieuwe voorwaarden

Vanaf 27 januari 2019 gebeurt het ongeval van een telewerker, behoudens tegenbewijs, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als:

  • het ongeval gebeurt op de plaats(en) die schriftelijk vermeld staan als de locatie om zijn werk te verrichten. Dat kan bijvoorbeeld in een telewerkovereenkomst of een ander document dat het telewerk toelaat. Als de plaats(en) niet werd(en) vermeld, zal van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar de medewerker het telewerk gewoonlijk uitvoert.
  • het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die in één van de bovenvermelde documenten is vermeld als periode waarin de medewerker arbeid kan verrichten. Is er geen zo’n vermelding in de schriftelijke overeenkomst? Dan gelden de werkuren die de telewerker zou moeten presteren mocht hij in de lokalen van de werkgever aan het werk zijn

Risico op arbeidswegongeval

De Arbeidsongevallenwet voorziet ook het risico op een arbeidswegongeval. Dit is een ongeval dat gebeurt op de weg van en naar het werk. Ook werknemers die een omweg maken om hun kinderen ergens af te zetten, zijn hierdoor gedekt.

Bij telewerk werkt de medewerker meestal thuis. Er kan dan ook geen sprake zijn van een verplaatsing van zijn woning naar de werkplaats. Daarom was een telewerker tot voor kort niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering wanneer hij een omweg maakte. De wet werkt deze ongelijkheid nu weg. Voortaan zullen telewerkers dezelfde bescherming genieten als ze een omweg maken voor hun kinderen. Dezelfde regel geldt voor een verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats waar de telewerker zijn lunch koopt of opeet.

Telewerkers genieten nu van dezelfde bescherming bij het maken van een omweg

Bron: www.liantis.be

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht