Datum: 30/03/2018

In 2017 werden 1700 vrachtwagens technisch gecontroleerd langs de Vlaamse snelwegen. 552 gecontroleerde voertuigen kampten met één of meerdere mankementen. 128 voertuigen hadden een gebrek dat de veiligheid in gevaar bracht, 248 voertuigen hadden een ‘groot gebrek’ en 176 een ‘klein gebrek’. De selectie voor controle gebeurt niet willekeurig, maar de inspecteurs gaan af op uiterlijke tekenen die kunnen wijzen op technische gebreken.

TechnischeControle

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het aantal voertuigen dat een ‘groot’ of ‘gevaarlijk’ mankement vertoont, niet afneemt.

Vlaanderen is een regio met veel transitverkeer dat veel drukte op onze snelwegen veroorzaakt. Het is belangrijk dat er geen voertuigen met ernstige gebreken rondrijden die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen. Remmen van vrachtwagens die niet naar behoren functioneren, kunnen rampzalige gevolgen hebben voor de medeweggebruikers. Stel dat je achteraan in een file staat aan te schuiven en een mastodont van 40 ton heeft niet de mogelijkheid om te stoppen!

Tot twee jaar geleden waren technische controles langs de weg een federale bevoegdheid en moesten er door een Europese regelgeving, naast de verplichte periodieke keuring, jaarlijks ook 9200 technische controles langs de weg gebeuren.

Vanaf 2015 is dit een Vlaamse bevoegdheid geworden en liep het aantal controles terug. Opvallend is het feit dat deze controles in 2016 en 2017 nog verder zijn geslonken.

Vrachtwagenchauffeur

Normaal zou de de Vlaamse overheid 46 procent van de 9200 verplichte controles voor zijn rekening moeten nemen. Dat zijn er ongeveer 4230. In 2015 voerde men 2250 controles uit, in 2016 nog 1925 en in 2017 nog amper 1700. Dat is een stuk minder dan de helft van wat Europa eist.

Daar komt nog bij dat de wegeninspectie tot nu geen boetes uitschrijft voor de inbreuken op de technische eisen. Volgens de regelgeving was dit onmogelijk.

Daar komt nu verandering in. Vlaanderen heeft een tekst opgesteld op basis van de directieve 47/2014 zoals dat ook in Wallonië het geval is. De Waalse tekst bestaat al en wordt van toepassing op 20/05/2018 voor het Waalse grondgebied. De tekst voor Vlaanderen zal nagenoeg gelijklopend zijn en wordt omstreeks deze periode verwacht. Deze nieuwe wetgeving heeft een bijlage van de kwalificaties van de inbreuken en op basis daarvan zullen de inspecteurs veel gerichter en verbaliserend kunnen optreden. Er zouden vanaf 2018 negentien inspecteurs actief controles uitvoeren op technische tekortkomingen, overlading en afmetingen. Op die manier hoopt Vlaanderen het aantal ‘gevaarlijke’ vrachtwagens van de baan te halen en de verkeersveiligheid te verhogen.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht