Datum: 07/05/2018

arbeidsongeval

Om de twee werkdagen sterft er iemand in ons land ten gevolge van een arbeidsongeval. Elke werkdag zijn er 92 werknemers die ten gevolge van een arbeidsongeval blijvend werkonbekwaam worden. Volgens Herman Fonck van het ACV is het zelfs zo dat de kans op een ernstig arbeidsongeval nu hoger ligt dan in 1980.

Nochtans vielen er in 1980 ongeveer 280.000 arbeidsongevallen te betreuren in België en is dat aantal in 2016 meer dan gehalveerd tot 120.000. Dit komt omdat bedrijven de dag van vandaag veel meer inzetten op preventie en door de automatisering zijn ook heel wat gevaarlijke jobs verdwenen. En toch is de kans op een ernstig arbeidsongeval de dag van vandaag groter dan in 1980. Hoe komt dat?

De grote daling van het aantal arbeidsongevallen is te wijten aan de afname van de lichte arbeidsongevallen met tijdelijke of geen arbeidsongeschiktheid. Voor de zware arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid telde men in 2016 exact 11.928 ongevallen. Dat is bijna duizend meer dan in 1980. Ook procentueel ligt het aantal zware ongevallen hoger dan in 1980. Oorzaak?

Herman Fonck van het ACV vertelt in een interview met het Nieuwsblad dat het raden is naar de oorzaak. Een mogelijke oorzaak kan gevonden worden in het feit dat in tijden van economische groei bedrijven vaker een beroep doen op onderaannemers en interims. Die lopen dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval omdat ze de werkomstandigheden minder goed kennen en minder ervaring hebben.

In België moet ieder privébedrijf een ongevallenverzekering hebben. Het is de verzekeringsmaatschappij die beslist of een werkongeval ook als dusdanig wordt erkend en vergoed. En hier zien we een fikse stijging van het aantal dossiers dat door de verzekeraar werd geweigerd. In vergelijking met 1985 worden nu vijf keer meer erkenningen van een werkongeval geweigerd. In 2016 werden 18.488 erkenningen geweigerd. Dat is 10 procent van alle aanvragen en het het ACV vermoedt dat van alle weigeringen er ongeveer 2.335 onterecht een vergoeding zijn geweigerd.

FedrisWanneer de verzekeraar een dossier opent over een ongeval van of naar het werk, blijkt zelfs dat sommige verzekeraars extra streng zijn wanneer het er op aan komt om het ongeval te erkennen als arbeidsongeval. Verzekeraar AXA en Federale weigeren vier tot vijf keer meer een erkenning dan bijvoorbeeld Fidea of P&V. Dat men als verzekeraar bedacht is op sjoemelaars hoeft niet te verbazen, maar het is erg ongeloofwaardig om aan te nemen dat de sjoemelaars zich allemaal zouden verzekeren bij AXA of Federale.

Ter verdediging geeft AXA aan dat zij strenger optreden in geval van een onvolledig dossier en dat zij hun klanten aansporen om elk ongeval, hoe klein ook, aan te geven. Die benadering zorgt voor een hoger weigeringspercentage, al is dat cijfer de laatste jaren aan het dalen. Indien er slachtoffers zijn die zich onheus bejegend voelen, dan kunnen zij zich altijd richten tot Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) of de arbeidsrechtbank om alsnog hun gram te halen.

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180422_03477088

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht