Datum: 22/01/2019

Vervoer naar het Verenigd Koninkrijk na de BREXIT

Het is u ongetwijfeld bekend dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie zal treden.  Deze gebeurtenis zal zijn weerslag hebben op de vervoersmogelijkheden op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

Indien de Europese Unie vóór 29 maart 2019 met het Verenigd Koninkrijk een politiek akkoord bereikt over de toekomstige relaties, zal de bestaande Europese regeling inzake wegvervoer echter nog doorlopen tot 31 december 2020 (dus onbeperkte transportmogelijkheden naar/van/door het Verenigd Koninkrijk voor houders van een communautaire vervoersvergunning en verderzetting van het huidige cabotageregime).  Door de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk is de kans op dit gunstig overgangsscenario echter sterk afgenomen.

Anticiperend op de verwachte “no deal”, is er wel een Europese Verordening in voorbereiding die aan Britse vervoerders zou toelaten om van 30 maart 2019 tot 31 december 2019 nog onbeperkt vervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te verrichten op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk analoge rechten zou toekennen aan Europese vervoerders.  Dit zou dan betekenen dat voor de rest van 2019 nog vervoer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk mogelijk zou blijven met communautaire vergunning.  Het cabotagevervoer zou dan met ingang van 30 maart 2019 verboden zijn.  Deze optie lijkt meer kans op slagen te hebben, maar absolute zekerheid is er op dit ogenblik nog niet.

Lees meer op https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/brexit

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht