Datum: 17/01/2019

In de Nederlands welzijnswetgeving, het zogenaamde Arbobesluit, was een verplichting opgenomen om iedere twee uur een pauze in te lassen bij beeldschermwerk. “Was” want deze verplichting wordt nu afgeschaft. 

15-01-2019 Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij het tegenwoordige beeldschermwerk. Dat staat in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines.

Werken in de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee, zoals werken op de tablet, de mobiele telefoon, de laptop en plaats- en tijdonafhankelijk werk. De overheid waarschuwt wel tegelijkertijd dat dat regelmatig pauzeren een noodzaak blijft.

Het vervallen van de 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Hij moet nog steeds het werk zo indelen dat medewerkers niet aan één stuk door achter het beeldscherm zitten. Regelmatig pauzeren blijft dus noodzakelijk voor gezonde beeldschermwerkers. Onder meer om klachten door langdurig zitten te voorkomen of om oog- en stressklachten daar waar mogelijk tegen te gaan. En natuurlijk om de kans op klachten aan armen, schouders en nek (RSI, CANS) tot een minimum te beperken.

Beoordelingsinstrument
TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Die checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk. (zie hiervoor ook de ergonomiesite: http://www.ergonomiesite.be/bas/).

En in België?

In België werd eerder al het verplicht gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers afgeschaft. Dit betekent echter niet dat alle preventieve maatregelen met betrekking tot het werken met beeldschermen verdwenen zijn. Meer nog, in lijn met de doelstellingenreglementering is het aan de werkgever om actief risico’s op te sporen en tijdig maatregelen te nemen. Meer hierover in Boek  VIII van de Codex. Wil je meer weten? Onze contactgegevens vind je hier.

Overgenomen van https://www.nen.nl, bron: https://www.arbo-online.nl

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht