Datum: 21/12/2017

Bij een technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen kan worden nagegaan of de lading goed is vastgezet. In 25% van de ongevallen met vrachtwagens is de oorzaak immers onder meer te wijten aan een slecht vastgezette lading.

Opdat tijdens een technische controle langs de weg kan worden nagegaan of de lading correct is vastgezet, moeten er rond de ladingzekering reglementaire voorschriften voorhanden zijn. De huidige voorschriften in artikel 45bis van de wegcode voldoen niet helemaal om – mede in het kader van recente Europese Richtlijnen ter zake – technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen uit te voeren. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het koninklijk besluit met de wegcode. Het besluit beoogt dan ook het toepassingsgebied van artikel 45bis van de wegcode in overeenstemming te brengen met het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn. Het voorziet ook een aantal verplichtingen voor de verlader en vervoerder van containers of wissellaadbakken.

Verschillend per gewest

De Vlaamse voorschriften rond ladingzekering zijn voortaan niet meer identiek aan de Waalse en Brussels regels! De bestuurder mag zijn voertuig slechts gebruiken wanneer het ladingzekeringssysteem de krachten kan weerstaan bij versnelling of vertraging in voorwaartse, achterwaartse of zijdelingse richting. In Brussel en Wallonië is ook een mogelijk opwaartse verplaatsing van belang. In Vlaanderen moet de verpakking of laadeenheid niet alleen stevig genoeg zijn, maar mag deze bovendien niet beschadigd zijn.

LadingzekeringNet als in de andere gewesten dient in Vlaanderen de verlader heel wat meer informatie te verstrekken aan de vervoerder dan vandaag de gewoonte. De verlader moet de vervoerder vooraf alle nodige informatie schriftelijk bezorgen. Ook bij het vervoer van containers of wissellaadbakken moet de verlader voortaan een verklaring bezorgen aan de vervoerder waarop het gewicht van de vervoerde containers of wissellaadbakken vermeld staat.

Met het oog op het vermijden van overbeladingen is het belangrijk dat de verlader instaat voor de verdeling van de lading over de laadvloer en het respecteren van het MTM en de asbelasting van het voertuig.

Vervoerders en verladers beschikken voortaan over een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden. De publicatie van deze nieuwe Vlaamse regels is voorzien begin januari 2018.  Deze nieuwe regels zullen ook aan bod komen tijdens de nascholingen vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht