Datum: 12/05/2017

Wettelijk verplicht

Het brandpreventiedossier is sinds het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 een wettelijke verplichting. Sommigen beschouwen het als een zoveelste administratieve last die wordt opgelegd door de overheid. Niets is echter minder waar!
Exit
Een brandpreventiedossier is immers gericht op – het woord zegt het zelf – voorkomen van brand, maar ook op het beperken van de gevolgen ervan. Om dit te realiseren, bestaat het brandpreventiedossier onder andere uit:

  • Resultaten van de risicoanalyse brand
  • Het intern noodplan, actiekaarten en procedures
  • De evacuatieplannen
  • Informatie voor het interventiedossier van de brandweer

Het spreekt voor zich dat het opmaken van dit dossier slechts een eerste stap is. Het moet gecommuniceerd worden binnen en buiten het bedrijf. De procedures moeten gekend en geoefend zijn.

 

Deskundige hulp

De Nestor beschikt over een team van experten die u kunnen bijstaan in het opmaken en implementeren van uw brandpreventiedossier en intern noodplan. Op basis van een intake gesprek met één van onze preventiesadviseurs bezorgen wij u een concrete offerte voor een noodplanning die ook werkt in de praktijk.

Online en Offline

In nauwe samenwerking met onze ICT-partner beschikt De Nestor over een platform voor het beheren van interne noodplannen. De informatie van dit platform is zowel online en offline beschikbaar (zonder de documenten te vergeten uiteraard!). Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat de informatie rechtstreeks beschikbaar kan gesteld worden aan de brandweerzone en noodplanningsambtenaren van uw stad of gemeente.

 

Brand is niet iets wat alleen anderen overkomt. Stel daarom niet uit tot morgen wat u vandaag al kan doen: neem contact op met De Nestor voor meer informatie en gerust gevoel.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht