Datum: 07/03/2017

Begin februari heeft de Europese Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, een voorstel ingediend voor het actualiseren en verduidelijken van de regels betreffende de kwalificatie vakbekwaamheid (code 95) van de vrachtwagen- en buschauffeurs.

Doel van het voorstel is – gelijklopend met de huidige richtlijn – om bij te dragen aan een hogere verkeersveiligheid en om de mobiliteit van professionele chauffeurs te verbeteren.VioletaBulc

De focus van het voorstel ligt op de modernisering van de opleidingen met bijvoorbeeld meer aandacht voor de bescherming van de zwakke weggebruiker en de optimalisering van het brandstofverbruik. De modernisering gaat niet zover dat er een ruime erkenning zou komen voor het invoeren van e-learning. Er bestaat immers twijfel over hoe kan nagegaan worden wie dan exact de opleiding volgt.

Wel zou er een betere wederzijdse erkenning van de opleidingen in de verschillende EU lidstaten moeten komen.

Transportcommissaris Bulc stelt dat “er een frisse wind nodig is als Europa haar strategische doelstelling van halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2020 wil bereiken. Een betere opleiding moet een positief effect hebben op de verkeersveiligheid”.

Het voorstel zal nu worden onderzocht door het Europees Parlement en de 28 EU-lidstaten. In België blijft het vrij stil over het onderwerp, de Nederlandse minister van verkeer gaat grotendeels akkoord met het voorstel, maar tekende toch al voorbehoud aan bij bijvoorbeeld de vrijstellingsregelingen en de beperking van de e-Learning. Ook de verplichting om in één sessie vijf verschillende opleiding te moeten volgen stuit op bezwaar.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht