Datum: 07/06/2018

Het Europees parlement keurt compromis goed over de strijd tegen de sociale dumping in de transportsector

In de Transportcommissie van het Europees Parlement is een ontwerptekst over maatregelen tegen de uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs uit Centraal- en Oost-Europa goedgekeurd. Nu zullen de transportministers van de 28 lidstaten over de maatregelen tegen sociale dumping moeten onderhandelen.

In West-Europa wordt al lang over de oneerlijke concurrentie van Centraal- en Oost-Europese transportbedrijven geklaagd. Ook het probleem van de transportondernemingen die ginder een (postbus)firma hebben opgericht, is een doorn in het oog van velen. Zij zetten goedkope chauffeurs in voor zowel internationale als nationale ritten. De regels van de cabotage en de rij- en rusttijden worden niet altijd nageleefd.

Daarom heeft de Transportcommissie van het Europees Parlement gestemd over een reeks voorstellen om de bestaande regels aan te passen. Geen eenvoudige taak omdat de leden uit Centraal- en Oost-Europa geen grondige aanpassingen wilden, om het concurrentievoordeel van hun bedrijven niet te verliezen.

Kort samengevat betekent de stemming in de Transportcommissie:

  • Transportbedrijven kunnen hun chauffeurs verplichten om gedurende drie opeenvolgende weken achter het stuur te zitten en dan pas de chauffeurs toe te laten om een paar dagen naar huis terug te keren. De weekendrust moet slechts één dag duren.
  • De weekendrust mag in de cabine genomen worden. Een standpunt dat in strijd is met een recent arrest van het Europees Hof van Justitie
  • Het principe van gelijk loon voor gelijk werk geldt niet voor vrachtwagenbestuurders.

In april 2018 had de commissie Sociale Zaken van het parlement nochtans een stap in de andere richting gezet door te stellen dat elke chauffeur recht heeft op voldoende kwaliteitsvolle rust, een regelmatige terugkeer naar gezin en gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats.

Sociale Dumping

Economische belangen vs Sociale rechten

De Transportcommissie doet nu net het omgekeerde waaruit overduidelijk blijkt dat de nationale economische belangen veel zwaarder wegen dan de sociale rechten. Vakbonden reageren dat deze maatregelen helemaal niet effectief zouden zijn in de strijd tegen sociale dumping.

De verplichting om de wekelijkse rust (weekendrust) thuis of op hotel door te brengen komt er niet. Deze verplichting bestaat nationaal wel in Frankrijk, Duitsland, Nederland en België, maar niet in de andere Europese landen. Daar zullen chauffeurs hun weekendrust dus wel op de parking kunnen doorbrengen. Ook de regel van detachering ( gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats) is door de Transportcommissie niet weerhouden. Het zou de Centraal- en Oost-Europese bedrijven uit de markt prijzen en die hebben zich met hand en tand verzet tegen deze mogelijke maatregel.

De cabotageregels zijn wel aangepast. Na een internationaal transport mag in het huidige systeem een buitenlandse vervoerder drie binnenlandse ritten verzorgen binnen een periode van zeven dagen. Daarna moet hij opnieuw de grens over. In de toekomst zou deze cabotage beperkt worden tot een periode van 48 uur, maar dan zonder een beperking van het aantal ritten. Tijdens deze periode moet de chauffeur wel het loon ontvangen zoals afgesproken is in de CAO van het land waar hij op dat moment de transporten verricht.

Vandaag worden de bepalingen van de cabotage massaal overtreden omdat controle zeer moeilijk is. Om deze controle te verbeteren, stelt de Transportcommissie voor om de tachograaf met GPS-functie versneld in te voeren. Voor nieuwe trucks zou dat al in 2019 het geval zijn en voor alle bestaande trucks tegen uiterlijk 2024. Met de automatische plaatsbepalingen die de tachograaf opslaat, is het een klein kunstje om een overtreding van de cabotagewetgeving vast te stellen, zelfs van op afstand zonder het voertuig voor controle tot stilstand te moeten brengen.

Let wel! Dit alles is een voorstel dat nog moet besproken worden door de transportministers van alle lidstaten. Pas daarna zou men de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de tekst willen laten stemmen.

 

Lees ook: Wat is sociale dumping?

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht