Datum: 12/03/2018

KaftExport

De afkorting GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vanaf 25 mei van dit jaar moeten alle ondernemingen in Europa hun privacybeleid aangepast hebben. Dat geldt dus eveneens voor de transportbedrijven, ook de bedrijven met buitenlandse vestigingen. Het is noodzakelijk om aan deze wetgeving te voldoen omdat er zware boetes op overtredingen van de nieuwe Verordening staan.

Een transportbedrijf moet met de nieuwe verordening verantwoorden welke persoonsgegevens ze verzamelt, waarom en hoe lang ze deze persoonsgegevens bewaart.
En het is een feit dat men in de wereld van het vervoer voortdurend met allerlei persoonsgegevens heeft te maken.

De AVG legt aan ondernemingen een ‘verantwoordingsplicht’ op. Dat houdt in dat ondernemingen moeten aantonen dat zij voldoen aan de privacyregels wanneer de Belgische Privacy Commissie daarom vraagt. In de aanloop naar 25 mei 2018 wordt van de ondernemingen verwacht dat zij de processen in hun bedrijf die verband houden met het verwerken van persoonsgegevens, inventariseren en waar nodig aanpassen. Zij zullen hun verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens en datalekken in een register moeten bijhouden. Daarnaast moet er een ‘data protection impact assessment’ uitgevoerd worden voor gegevensverwerking met een hoog privacy-risico.

Als een onderneming persoonsgegevens wil verwerken, zal ze ook moeten aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking. Ook zal de onderneming aan een ‘informatieplicht’ moeten voldoen, wat inhoudt dat de klant duidelijk moet geïnformeerd worden wat de onderneming met de verzamelde persoonsgegevens doet. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in een online privacy-statement.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht