Datum: 11/09/2020

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van deze wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Teneinde de inspecteur van wacht te kunnen contacteren voor aangifte van een zeer ernstig arbeidsongeval werden dan ook 2 algemene oproepnummers gecreëerd:

Nederlandstalig oproepnummer: 02 235 53 00

Franstalig oproepnummer: 02 235 55 44

Dit noodoproepnummer zal tijdens de wachtdienst automatisch worden doorgeschakeld naar het GSM-nummer van de inspecteur van wacht van de desbetreffende taalrol. Tijdens de kantooruren zal dit nummer eveneens kunnen worden gebruikt voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen, waarbij men via een keuzemenu zal verwezen worden naar de territoriaal bevoegde regionale directie.

In functie van de ernst van het arbeidsongeval en inzonderheid op instigatie van de gerechtelijke autoriteiten zal dan worden beslist of de inspecteur zich op de plaats van het ongeval zal begeven om een onderzoek op te starten en na te gaan of er passende maatregelen genomen zijn om in afwachting van het onderzoek ten gronde door de bevoegde preventiedienst, de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen.

Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht