Datum: 18/10/2017

Tussen de inspectiediensten voor het wegvervoer van België, Nederland en Luxemburg werd overeengekomen om gegevens over het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen met elkaar uit te wisselen. Op basis van deze data zal men risicoprofielen opstellen en zullen bedrijven met een hoog risicocijfer meer en gerichter gecontroleerd worden.

Men wil op die manier de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal overtredingen op de rij- en rusttijdenreglementering terugdringen. Deze gerichte controles zorgen voor een veel efficiëntere controle met dezelfde middelen.
Het onjuist gebruik van de tachograaf of het manipuleren van de tachograaf vormt daarbij een belangrijk item. Het zullen ten andere niet alleen de vrachtwagens zijn die gecontroleerd zullen worden, maar ook touringcars mogen zich aan gerichtere controles verwachten.

WeekendRustDoor deze samenwerking willen België, Nederland en Luxemburg al vooruit lopen op een Europese maatregel die sjoemelende bedrijven en chauffeurs moet aanpakken. Deze samenwerking wordt geregeld in het Verdrag van Luik. Op basis van dit verdrag voeren inspecteurs uit de drie landen samen controles uit. Er vonden reeds negen van zulke controles plaats waarbij 658 voertuigen aan een onderzoek werden onderworpen en waarbij 265 inbreuken werden vastgesteld.

Men voorziet in de toekomst een gegevensuitwisseling tussen de drie landen om een zicht te krijgen op alle inbreuken die bij controles worden vastgesteld. In de toekomst zou het uitwisselen van deze gegevens geautomatiseerd moeten verlopen.

Dit initiatief heeft als voordeel dat bedrijven met een laag risicoprofiel minder vaak of niet zullen gecontroleerd worden langs de weg.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht