Datum: 01/03/2018

KeyboardTypeIn het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt de meldingsplicht voor bedrijven aan Algemene Directie Toezicht welzijn op het werk aangepast. De meest opvallende aanpassing is de afschaffing van de verplichting om voor uiterlijk 1 april het jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk over te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar.

Jaarverslag opmaken blijft verplicht

Opgelet, dit wil niet zeggen dat het jaarverslag niet meer opgemaakt dient te worden! De verplichtingen voor het opmaken van het jaarverslag en het voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming blijven gewoon bestaan.

Eens het jaarverslag werd opgemaakt dient het ter beschikking gehouden te worden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Dit betekent dat bij controlebezoeken het verslag nog steeds kan opgevraagd worden.

De template voor het opmaken van het jaarverslag blijft nog steeds te vinden op de website van FOD WASO. De template en de verklarende nota werden inmiddels aangepast aan de codificatie van de Codex welzijn op het werk. De inhoud van de documenten is zo goed als ongewijzigd gebleven. Wat betreft de preventie van psychosociale risico’s dienen bij de formele interventies nu ook het aantal individuele en collectieve maatregelen ingevuld te worden. Ook de coördinaten van de regionale directies werden aangepast, faxnummers worden niet meer vermeld.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht