Datum: 23/01/2024

Jammer genoeg bestaat er geen eenduidig antwoord op deze vraag. 

Een VCA opleiding is niet verplicht!

In de welzijnswetgeving, de Codex, is er geen expliciete verplichting opgenomen tot het volgen van een VCA opleiding. Dit neemt niet weg dat iedere werkgever de plicht heeft om opleidingen voor alle medewerkers te voorzien. Naast deze algemene opleidingsplicht, moeten er ook specifieke adequate opleiding voorzien worden voor bijvoorbeeld mobiele arbeidsmiddelen, zoals een heftruck.

Een VCA opleiding is verplicht!

Werkgevers zijn volgens de welzijnswetgeving verplicht om enkel met veilige contractors / onderaannemers te werken. Zij kunnen dit onder andere doen door onderaannemers te verplichten om enkel medewerkers in te zetten die een VCA opleiding gevolgd hebben.

Is een VCA opleiding in de bouwsector verplicht?

Op 15 april 2023 werd de verplichting tot het volgen van de basisveiligheidsopleiding voor medewerkers op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (TMB) verplicht. De verplichting wordt trapsgewijs uitgerold en iedere medewerker moet voor 15 april 2024 kunnen aantonen dat de nodige kennis werd verworven.

Eén van de mogelijkheden om dit te doen, is het volgen van een VCA opleiding, maar dit is slechts één van de mogelijkheden. Het is dus niet verplicht om een VCA opleiding te volgen om aan de slag te gaan in de bouw.

De basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de personen die werken uitvoeren op een bouwplaats bewust te maken van de risico’s die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats. 

De basisveiligheidsopleiding sluit aan bij de eerder vermelde algemene opleidingsverplichting, maar vervangt bijvoorbeeld de verplichte adequate opleiding voor schaarlift of kniktelescoop niet.

De basisveiligheidsopleiding moet niet alleen gevolgd worden door de werknemers van een aannemer, maar ook door:

  • de werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;
  • de zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats.

Meer informatie op de website FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht