Datum: 27/02/2018

EindeInhaalverbodSinds januari 2008 geldt buiten de bebouwde kom een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 2×2-wegen. Een speciaal verkeersbord kan dit verbod op bepaalde plaatsen opheffen.

Om aan te sluiten bij de situatie in de ons omringende landen, zal deze regel worden omgedraaid: Vrachtwagens mogen overal op 2 x 2 wegen inhalen, behalve daar waar het door een verkeersbord expliciet verboden wordt.

Om de wegbeheerders de tijd te geven om te bepalen waar een inhaalverbod nodig is, en de signalisatie aan te passen, zal de opheffing van het huidige inhaalverbod pas ingaan op 1 januari 2019.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht