Datum: 08/05/2018

Wetten en regels in verband met het gebruik van de dashcam.

Dashcams worden in ons dagelijks verkeer meer en meer gebruikt. Maar mag dat? Mag je tijdens een rit voortdurend filmen? Zijn de regels in de Europese landen hierover gelijk of niet?

Ook vrachtwagenchauffeurs maken meer en meer gebruik van dashcams. Enerzijds om aan de familie en vrienden te laten zien wat men allemaal meemaakt onderweg, anderzijds om zich in te dekken tegen valse verklaringen bij een ongeval. Ook verzekeringsmaatschappijen gebruiken beelden van dashcams om te bepalen wie aansprakelijk is bij een ongeval. Toch zijn er in de regelgeving verschillen tussen de ons omringende Europese landen.

In België mag men gebruik maken van een dashcam. Je mag continu filmen of gebruik maken van een dashcam die slechts fragmentarische opnames kan opslaan. De beelden mogen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen ter beschikking gesteld worden, maar je mag de beelden niet openbaar maken. Filmpjes op youtube of facebook plaatsen is niet toegestaan omdat men hiermee de privacy-wetgeving overtreedt. Wie dit toch wil doen, moet de toestemming van de gefilmde personen hebben. Wie zich de beelden van de wegpiraat op de E313 nog herinnert, weet ongetwijfeld dat deze persoon zijn toestemming nooit zal geven. Worden de beelden recreatief gebruikt voor persoonlijke doeleinden of verspreid binnen familieverband, dan is er geen enkel probleem. Wil je beelden van een ongeval gebruiken in een rechtsgeding, let wel op dat de gefilmde persoon onmiddellijk na het ongeval hiervan op de hoogte moet gesteld worden. Gebeurt dit niet, dan hebben de beelden geen rechtsgeldigheid.

In Nederland zijn de voorwaarden tot het gebruik van dashcams hetzelfde zoals in België. In geval van een rechtszaak zal de rechter beslissen of de beelden als bewijs worden toegelaten of niet.

In Luxemburg is de dashcam verboden. Mogelijks komt hierin een wijziging na 25 mei wanneer de nieuwe Europese regels over de privacy van van kracht worden.

Duitsland verbiedt dashcams die continu opnames maken. Enkel de toestellen die automatisch inschakelen bij bepaalde bruuske bewegingen van het voertuig en maximum gedurende 60 sec opnames maken, lijken toegestaan. Maar ook hier is het openbaar publiceren van deze beelden volstrekt verboden.

In Frankrijk zijn er heel strikte regels over het filmen in openbare ruimtes. Aangezien de weg een openbare ruimte is, vallen dashcams waarschijnlijk onder deze regels. Vandaar dat men afraadt om in Frankrijk met een dashcam rond te rijden.

In het Verenigd Koninkrijk ten slotte is het gebruik van dashcams toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Belangrijkste voorwaarde is geen openbare publicatie en niet voortdurend filmen.

Voor een chauffeur die Europa doorkruist is het moeilijk een algemene regel mee te geven. In ieder geval is een dashcam die constant opnames maakt uit den boze. In verboden zones (bv. oefenterreinen van het leger) mag men sowieso al niet filmen en fabrieken waar een filmverbod geldt, tolereren geen uitzonderingen en zien het gebruik van een camera als bedrijfsspionage. Het online publiceren van beelden is zeker verboden. Enkel bij een conflict mag men de beelden doorgeven aan politie, verzekering en de tegenpartij. Door dit laatste te doen respecteert men de privacy van eventueel gefilmde personen en voorkomt men problemen later.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht