Datum: 30/06/2017

Goedemorgen,  mijn naam is Christian Bromans, inspecteur van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk”. Wanneer de “arbeidsinspectie” zich meldt bij een bedrijf, is dat voor veel werkgevers even schrikken. Want zo een bezoek komt voor hen over het algemeen als een verrassing, en bovendien weten ze niet wat ze kunnen verwachten.

De inspecteurs “Arbeidsveiligheid en Welzijn op het werk” van de Federale Overheidsdienst Werk en Sociaal Overleg (FOD WASO) doen  inspectiebezoeken in bedrijven. Zij houden toezicht op de toepassing van de reglementering in verband met de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De inspecteurs hebben op elk ogenblik van de dag of nacht, zonder voorafgaande verwittiging, de bevoegdheid om zich toegang te verschaffen tot de arbeidsplaatsen.

Indien zij overtredingen op de welzijnsreglementering vaststellen, treden de inspecteurs regulariserend en zo nodig sanctionerend op. De inspecteur geeft geen concrete adviezen over de middelen voor de verbetering van het welzijn van de werknemer, maar stelt wel de doelen vast die bereikt moeten worden.

Samen werken aan preventie

NulOngevallen

Als werkgever ben je wettelijk verplicht een preventiebeleid te voeren. Werkgevers hebben echter veel verplichtingen en moeten hun aandacht over vele zaken verdelen. Preventie en arbeidsveiligheid worden daardoor soms wat stiefmoederlijk behandeld.

Na een inspectiebezoek van TWW volgt vaak een lijst met zaken die moeten aangepakt worden en zitten werkgevers met de handen in het haar.

Specialisten arbeidsveiligheid van “De Nestor” kunnen u dan met raad en bijstaan. Samen worden stappen gezet naar een echt welzijnsbeleid dat rendeert voor de werkgever, de werknemer en de hele onderneming. Preventie en kwaliteit gaan immers hand in hand.

Het is daarom beter niet te wachten op het bezoek van de “arbeidsinspectie”. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe wij kunnen helpen bij uw welzijnsbeleid.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht