Datum: 04/05/2017

Op 28 april 2017, de werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, ondertekende de Koning de 10 Koninklijke Besluiten om de nieuwe Codex over het Welzijn op het Werk in het staatsblad te publiceren.

De Codex bundelt de verschillende besluiten die sinds 1993 zijn uitgevaardigd in uitvoering van de Welzijnswet 1996. Alle oude KB’s worden opgeheven, maar er is niet geraakt aan de inhoud van de teksten. Er zijn wel aanpassingen gedaan om de tekst leesbaarder en waar mogelijk eenvoudiger te maken. In plaats van 8 hoofdstukken omvat de nieuwe Codex  tien boeken, onderverdeeld in titels.

Klik hier voor de persmededeling door Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten.

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel 1: Inleidende bepalingen
Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk
Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
Titel 5: Eerste hulp
Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval

BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats
Titel 6: Laboratoria
Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk
Titel 8: Rechtstreekse participatie
Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
Titel 2: Elektrische installaties
Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer
Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering

BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

Titel 1: Definities
Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen
Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving
Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Titel 1: Thermische omgevingsfactoren
Titel 2: Lawaai
Titel 3: Trillingen
Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
Titel 5: Ioniserende stralingen
Titel 6: Kunstmatige optische straling
Titel 7: Elektromagnetische velden

BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE EN MUTAGENE AGENTIA

Titel 1: Chemische agentia
Titel 2: Kankerverwekkende en mutagene agentia
Titel 3: Asbest
Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars

BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

Titel 1: Algemene bepalingen

BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
Titel 2: Beeldschermen
Titel 3: Manueel hanteren van lasten

BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Titel 3: Werkkledij

BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
Titel 2: Uitzendarbeid
Titel 3: Jongeren op het werk
Titel 4: Stagiairs
Titel 5: Moederschapsbescherming

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht