Datum: 08/06/2017

Vandaag kwam onze Externe Dienst voor Technische Controle, BTV, langs voor het jaarlijks nazicht van PBM’s, behandelingstoestellen en hijstoebehoren.

Wettelijke verplichting

btv_1In het kader van de wetgeving omtrent arbeidsveiligheid verplicht de wetgever een aantal keuringen. Sommige van deze keuringen moeten worden uitgevoerd door een keuringsorganisme, een Externe Dienst voor Technische Controle. Andere keuringen mogen uitgevoerd worden door een bevoegd persoon.

Deze keuringen komen aan bod tijdens de opleidingen arbeidsveiligheid. We gaan dieper in op welke opleidingen door een EDTC moeten gebeuren en welke niet, we bekijken de frequentie van de keuringen en leren de documenten lezen die bij de keuringen horen. Bij De Nestor organiseren wij opleidingen gericht op de gebruikers van arbeidsmiddelen en op de hiërarchische lijn. Klik hier voor meer informatie omtrent onze opleidingen arbeidsveiligheid.

Leermoment

Het bezoek van de EDTC is ook een moment waarop men samen met een expert de arbeidsmiddelen, machines en installaties eens nader bekijkt. Inzichten van een buitenstaander zijn bijzonder waardevol en kunnen een leermoment zijn voor de arbeidsveiligheid binnen de eigen organisatie. Een EDTC is niet louter een controleorganisme, maar een partner in veiligheid.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht