Datum: 05/05/2018

Nieuwe regels voor de nascholing vakbekwaamheid code 95

De raad van de Europese Unie heeft recent nieuwe regels aangenomen voor de nascholing vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Bedoeling is chauffeurs bewuster te maken van de gevaren in het verkeer, op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën en aandacht hebben voor zuinig rijden.

De Europese Commissie die zich hiermee bezighoudt, stelt vast dat de huidige opleidingen niet volledig op de behoeften van de chauffeurs zijn afgestemd. De ontwikkelingen op gebied van automatiserings- en rijondersteuningssystemen moeten in de opleidingen meer aandacht krijgen. Chauffeurs moeten leren over het houden van een veilige afstand ten opzichte van een voorligger, het benutten van het rollend vermogen van een voertuig, een vlotte rijstijl en een voertuig dat zo min mogelijk weerstand moet overwinnen om te rijden.

Verkeersveiligheid

TruckAccidentDe aanpassingen zijn een vervolg van de initiatieven die de Commissie neemt om het aantal verkeersdoden in Europa tegen 2050 tot nagenoeg nul terug te brengen. Dit staat te lezen in het Witboek van 28 maart 2011, getiteld ‘Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem”. In de mededeling van de Commissie over strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020 wordt als doel gesteld het aantal verkeersdoden te halveren tegen 2020 met 2010 als vertrekpunt. Om die doelstelling te verwezenlijken zijn er zeven doelstellingen vooropgesteld. Het verbeteren van de opleiding en vorming van weggebruikers en de bescherming van de kwetsbare weggebruikers is één van deze doelstellingen.

Milieu

code 95In de opleidingen moet ook meer aandacht aan zuinig rijden besteed worden. Dit helpt om de kosten te drukken en de CO2-uitstoot te minderen. De Commissie stelt dat de nieuwe regels miljoenen euro’s zouden moeten opleveren voor zowel de bedrijven als de chauffeurs. Ook wil men bijdragen aan het doel om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent te verminderen in 2030. De Raad van de Europese Commissie zegt hierover: “De vervoerssector heeft een alomvattende benadering nodig voor de bevordering van emissiereducties en energie-efficiëntie. Er moet vooruitgang worden geboekt op weg naar mobiliteit met lage emissies, onder meer door middel van onderzoek en de invoering van geavanceerde technologie die al beschikbaar is. Bestuurders moeten op passende wijze worden opgeleid om zo efficiënt mogelijk te rijden.”

Verschillen in Europa

De opgestelde richtlijn moet er ook voor zorgen dat de opleidingen in Europa overal gelijk getrokken worden. Wat dit concreet voor de opleidingen in België zal betekenen, is nog een raadsel omdat de veranderingen in een richtlijn staan en niet in een verordening. Bij een Europese verordening gelden de regels onmiddellijk voor elke lidstaat. Bij een richtlijn mogen de lidstaten zelf bepalen hoe ze de doelstellingen uitwerken. Dit zal ongetwijfeld een vervolg kennen op de vergaderingen van het sectoroverleg die plaatsvinden in het gebouw van MOW op het Martelarenplein. Vertegenwoordigers van FEDOC95 (federatie van opleidingscentra), de transportfederaties en de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) zullen deze richtlijn naar een concreet plan moeten omzetten.

De nascholingen moeten nog steeds door een erkend opleidingscentrum georganiseerd worden. De cursussen duren 35 uur per vijf jaar en worden gegeven in modules van ten minste zeven uur.

E-learning

eLearningEr mag gebruik gemaakt worden van e-learning, maar het opleidingscentrum moet ervoor zorgen dat de goede kwaliteit van van de opleiding wordt gehandhaafd en selecteert die vakken waarbij ICT-hulpmiddelen het meest doeltreffend ingezet kunnen worden. De overheid zal wel een betrouwbare gebruikersidentificatie en passende controlemiddelen eisen. Van de 35 uur mag er maximum 12 uur via e-learning opleiding gegeven worden.
Minstens één van de opleidingsmodules wordt besteed aan een verkeersveiligheidsthema, zoals gevarenperceptie, de bescherming van zwakke weggebruikers en het rijden in extreme weersomstandigheden.De inhoud van de opleiding wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het door de bestuurder verrichte vervoer en op de relevante ontwikkelingen op het gebied van technologie en regelgeving, en daarbij wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de specifieke opleidingsbehoeften van de bestuurder. Tijdens de 35 uur moeten verschillende onderwerpen aan bod komen. Herhaling van een onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan, tenzij bij een herhalingsopleiding indien blijkt dat de bestuurder een specifieke corrigerende opleiding nodig heeft.

ADR

Belangrijk is ook het feit dat een verplichte opleiding inzake het vervoer van gevaarlijke goederen ( Richtlijn 2008/68/EG – ADR) en opleiding inzake het vervoer van dieren op grond van Verordening (EG) nr. 1/2005 vanaf nu mag beschouwd worden als een van de modules van 7 uur. Voor de ADR-cursus kan de overheid zelfs beslissen om die als twee modules te rekenen, mits dit de enige andere opleiding is die in acht wordt genomen bij de nascholing.

Het is nu nog onduidelijk wat er allemaal aan het opleidingsaanbod zal veranderen naar aanleiding van deze richtlijn. De verschillende betrokken partijen zullen rond de tafel moeten zitten om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze nieuwe richtlijn. Wordt vervolgd!

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht