Datum: 02/12/2019

Uit het jaarrapport van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) blijkt dat voor het derde jaar op rij het aantal arbeidsongevallen is gestegen: van 157.242 naar 168.462 ongevallen.

Arbeidsongevallen stijgen in absolute cijfers. Dalende trend ten opzicht van het aantal werkenden zet zich voort.

Het aantal ongevallen is gestegen, maar er zijn ook meer mensen aan het werk. Als men daar rekening mee houdt, dan ziet men een dalende trend die zich al enkele jaren doorzet.

De meeste ongevallen gebeuren in de industrie en de bouw.

Na iets minder dan de helft van de ongevallen (47,9 procent) moest het slachtoffer tijdelijk thuisblijven om te revalideren. 42,3 procent kon gewoon aan de slag blijven. 9,8 procent werd permanent arbeidsongeschikt verklaard en in 0,1 procent van de gevallen had het ongeval een dodelijke afloop.

(Bron: Het Nieuwsblad, 26 oktober 2019)

Het jaarrapport 2018 staat op de website van Fedris: Statistisch jaarverslag.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht