betaald-educatief-verlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Het Vlaams opleidingsverlof is de hervormde versie van het betaald educatief verlof. De werknemers mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Wie kan Vlaams opleidingsverlof opnemen?

Volgt u een opleiding terwijl u werkt en wilt u daarvoor Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk ook na of de opleiding die u wilt volgen, recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. …lees meer

Als werkgever een terugbetaling aanvragen

Een werknemer in de privésector mag onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl zijn loon wordt doorbetaald. Als werkgever kunt u een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. …lees meer

Welke opleidingen

Volgende opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof:

  • Basisopleiding preventieadviseur (zes dagen)
  • Magazijnmedewerker – intern transport (vijf dagen)
  • ADR Basisopleiding colli- en tankvervoer (vijf dagen)
  • Nascholing vakbekwaamheid code 95 (vijf dagen)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Vlaams Opleidingsverlof neem dan contact op met onze klantenbegeleiding.

Bij het begin van de opleidingen die in aanmerking komen voor Vlaams Opleidingsverlof krijgen de deelnemers een attest mee dat alle noodzakelijke gegevens bevat om een terugbetalingsaanvraag in te dienen. Dit gebeurt digitaal via het WSE-Loket.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding.

Stappenplan