Als kleine onderneming is het vaak niet makkelijk om het bos door de bomen te zien in alle wettelijke verplichtingen. We zetten de antwoorden op enkele veelgestelde vragen op een rij.

Moeten wij als kleine onderneming een preventieadviseur hebben?

Elke onderneming dient een preventieadviseur aan te stellen. In een bedrijf met minder dan 20 werknemers, mag de bedrijfsleider zelf die rol op zich nemen. In een bedrijf vanaf 20 medewerkers moet iemand die niet tot de directie behoort, aangesteld worden als interne preventieadviseur. Hij / zij moet dan over de bekwaamheid beschikken door het volgen van een opleiding.

Moeten wij als kleine onderneming risicoanalyses maken?

PreventieWerktElke onderneming dient een dynamisch risicobeheersingsbeleid te voeren. De basis voor dit beleid is de risicoanalyse.
Deze bestaat achtereenvolgens uit :

  • het identificeren van gevaren;
  • het vaststellen en nader bepalen van risico’s;
  • het evalueren van risico’s.

De resultaten van de risicoanalyse worden gebruikt om preventiemaatregelen te nemen. De planning van de preventiemaatregelen moet worden opgenomen in een vijfjaarlijks (GPP) en jaarlijks (JAP) plan.

Moeten wij als kleine onderneming dat allemaal alleen doen?

Als ondernemer ben je bezig met het leiden van het bedrijf, een helpende hand bij het opzetten van een preventiebeleid is dan ook vaak meer dan welkom. Als kleine onderneming kan je gebruik maken van de jaarlijkse rondgang door jouw Externe Dienst Preventie en Bescherming, maar vooral ook van de hulp die De Nestor kan bieden. De preventieadviseurs van De Nestor staan bedrijven bij in de praktische uitwerking van een preventiebeleid. Vul het contactformulier in als je hierover meer informatie wenst.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht