Een adequate opleiding:

  • is specifiek gericht op het te gebruiken arbeidsmiddel;
  • heeft duidelijke doelstellingen (cognitief, motorisch en dynamisch-affectief);
  • bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte;
  • bevat evaluatie van de kennisoverdracht;
  • evalueert de motorische vaardigheden;
  • wordt periodiek herhaald.