Datum: 30/08/2021

Het magazijn van verpakkingsbedrijf Alpla biedt plaats aan miljoenen plastic flessen. De werknemers manoeuvreren continu met hun (vork)heftrucks tussen de rekken door. Om hun veiligheid te garanderen zijn professionele opleidingen intern transport en mobiele werktuigen essentieel. Alpla doet daarvoor een beroep op de diensten van De Nestor. Preventieadviseur Tamara Marto schetst de goede samenwerking.

Even kort Alpla voorstellen

Alpla is een internationaal verpakkingsbedrijf gespecialiseerd in de productie van plastic flessen, zowel preforms als echte.

Wereldwijd telt Alpla 26.000 werknemers. In de Belgische vestiging in Oudenaarde werken er 100 mensen waarvan 75% arbeiders en 25% bedienden. De vestiging beschikt over complexe productielijnen en een megagroot magazijn waarin miljoenen flessen worden bewaard. Onder meer voor Coca-Cola, één van de klanten.

Het personeel verzorgt er het intern transport in een volcontinu systeem.

Tamara en De Nestor kennen elkaar al langer

Tamara Marto: “Ik ken De Nestor al van een vorige job in de transportsector. Ik kreeg toen van hen de vraag of we konden samenwerken voor opleidingen rond code 95. Het eerste gesprek was heel aangenaam en ook de samenwerking die erop volgde bleek positief.”

“Ik ben met De Nestor blijven samenwerken, zowel in mijn volgende job als nu ook hier. Want een positieve samenwerking beëindig je niet van de ene op de andere dag. Daarvoor is goed samenwerken te belangrijk, zeker in het licht van de veiligheid.”

De Nestor staat in voor opleidingen intern transport

“Omdat we veiligheid uitermate belangrijk vinden, laten we de opleidingen en bijscholingen over aan een externe partij. In ons geval is dat De Nestor die voor ons de opleidingen intern transport en rollend materiaal verzorgt”, legt Tamara uit. “Op dit ogenblik plannen we een aantal opleidingen rond rolbrug, hoogwerker en heftruck.”

“Vroeger gaven we de opleidingen zelf intern, maar daar ben ik geen voorstander van. Want het is vaak moeilijk om kritisch te zijn voor je eigen collega als er een keer iets minder goed gaat. Ik laat liever een externe deskundige komen die het wettelijk kader kent. Op die manier zal de werknemer de informatie niet alleen meer, maar ook beter opnemen. Vreemde ogen dwingen soms meer af.”

De werknemers blijken unaniem tevreden over wat ze opsteken in de opleidingen intern transport van De Nestor.

“Na elke opleiding vragen we altijd feedback via een evaluatieformulier. De antwoorden zijn telkens opnieuw positief, van de eerste tot de laatste”.

Instructeurs van De Nestor kunnen met mensen om

Tamara vindt het belangrijk dat een instructeur op een gewone manier omgaat met de werknemers. “Ik wil dat ze normaal doen en zeker geen meester gaan spelen, want dat aanvaarden onze mensen niet”, legt ze uit. “Ze worden graag op een gewone toon en in een verstaanbare taal aangesproken. Is dat het geval, dan komt alles goed, en dat is het geval bij De Nestor.”

“Ik hoor dat er hier en daar wat humor wordt gebruikt en de sfeer los is. Ik houd wel van die aanpak. De instructeurs van De Nestor zijn deskundigen die regelrecht uit de praktijk komen en dat merk je aan alles als ze hier hun opleidingen geven. De in-company opleidingen vinden we trouwens het handigst. Onze mensen leren dan meteen op de plek waar ze dagelijks hun werk doen, en dat heeft zijn voordelen. We zorgen er altijd voor dat de opleidingen gebaseerd zijn op bestaande competenties en opleidingen die al gevolgd zijn.”

Inhaalbeweging nodig van externe opleidingen interne mobiliteit

Alpla wil elke werknemer op hetzelfde veiligheidsniveau krijgen en hen dezelfde kennis bezorgen over het gebruik van interne transportmiddelen. “Ik wil dat iedereen die bij ons ooit intern een opleiding heeft gehad, toch zo’n 70 man, nu ook een externe opleiding bij De Nestor volgt. Maar dat betekent dat we nog een grote inhaalbeweging voor de boeg hebben”, vertelt Tamara.

“Die externe opleiding is echter broodnodig om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Want alleen op die manier zit iedereen op dezelfde golflengte en zijn ze allemaal mee met hetzelfde verhaal. Ze kunnen elkaar dan op dezelfde correcte manier helpen en eventueel bijsturen.”

Ook opleiding EHBO gepland

Tamara plant ook een opleiding eerste hulp bij ongevallen (EHBO) voor de werknemers die daar vrijwillig voor kiezen. “Je kan niemand dwingen om eerstehulpverlener te worden, daar moet de persoon zelf voor open staan. Maar zelfs zonder dwang is de interesse enorm groot. Ongeveer de helft van de werknemers heeft zich opgegeven voor de basisopleiding EHBO. En dat is toch een mooi aantal.”

“Het wordt nog een hele puzzel om al die vrijwilligers de basisopleiding te laten volgen, net omdat het er zoveel zijn. Maar ik ben zeker van dat dat losloopt”, lacht Tamara.

Het grote voordeel van De Nestor?

Voor Tamara is een snelle, niet opdringerige reactie ideaal in het professionele leven. “Als je De Nestor contacteert voor een offerte of om informatie vraagt, krijg je heel vlug een antwoord. En dat antwoord is nooit opdringerig. Nadien komen er ook geen irritante telefoontjes om te polsen of we de offerte wel hebben ontvangen, er toch wel naar hebben gekeken, er toch wel op ingaan… Eerlijk? Ik houd daar echt niet van. Laat dat meteen een les zijn voor de overige aanbieders,” knipoogt Tamara.

“Onze samenwerking met De Nestor op het vlak van opleidingen intern transport en mobiele werktuigen kan ik alleen maar als perfect omschrijven. Ik hoop nog vele jaren met hen samen te werken. Wanneer collega’s me om referenties vragen, verwijs ik altijd met plezier naar De Nestor, deskundigen in veiligheid.”

© C’bon, copywriter in Gent

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht