Datum: 16/12/2019

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de arbeidsongevallenwetgeving werden er door Fedris een aantal aanpassingen doorgevoerd in het model van het aangifteformulier voor arbeidsongevallen. Het nieuwe formulier kan gedownload worden via de website van Fedris en moet gebruikt worden vanaf 1 januari 2020.

De aanpassingen zijn terug te vinden in rubrieken 9 (werknemerscode sociale verzekering) en 50 (leerling/stagair) omdat deze door de wijziging in de wetgeving ook onder het stelsel van de arbeidsongevallen vallen. In rubriek 42 is er een optie voorzien voor “tijdelijke tewerkstelling met aangepast werk”.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht