Datum: 03/01/2019

Sinds begin december 2018 kan je de volledige Codex (alle 645 pagina’s) downloaden via de website van FOD Waso.

Voorheen kon je via deze link de verschillende titels afzonderlijk in PDF raadplegen, maar sinds 6 december vind je ook de volledige versie op deze pagina.

De codex over het welzijn op het werk bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De “nieuwe” Codex is op 12 juni 2017 in werking getreden.

De Codex over het welzijn op het werk bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Op basis van deze structuur werd er gekozen voor een nummering van de artikelen die de logica van de opbouw van de codex volgt. Het eerste cijfer, dat een Romeins cijfer is, verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer, dat een Arabisch cijfer is, verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering.

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht