Datum: 07/10/2017

PsychoWelzijnAlle ondernemingen die mensen tewerkstellen dienen aan een aantal wettelijke verplichtingen inzake psychosociale aspecten te voldoen.

Arbeidsreglement

In het arbeidsreglement dienen volgende zaken opgenomen te zijn:

  • beginselverklaring
  • definities en procedure inzake psychosociale risico’s
  • coördinaten vertrouwenspersoon (indien aangesteld) en preventieadviseur psychosociale aspecten of externe dienst.

Register

Een register met feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag door derden. Dit is een preventiedocument waarbij feiten OGGW gepleegd door derden kunnen gemeld worden door de medewerkers. Van al deze feiten dient ook een risicoanalyse gemaakt te worden.

Risicoanalyse psychosociale aspecten

De risicoverhogende en risicoverlagende factoren inzake het psychosociaal welbevinden op het werk dienen in kaart te worden gebracht. Dit moet gebeuren in samenspraak en dialoog met uw medewerkers.

JAP & GPP

De voorgestelde maatregelen uit de risicoanalyse moeten opgenomen worden in het  jaaractieplan (JAP – jaarlijks) en globaal preventieplan (GPP – vijf-jaarlijks).

Beleidsverklaring

BurnOutEr moet een beleidsverklaring  met betrekking tot het alcohol-, medicatie en drugbeleid opgesteld worden. Deze wordt bij het arbeidsreglement gevoegd.

Om aan deze verplichtingen te voldoen kan u beroep doen op een preventieadviseur van De Nestor. Vul het contactformulier in en wij contacteren u snel voor een afspraak.

Meer weten?

Wil je meer weten over psychosociale belasting en meer specifiek over stress en burn-out? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou!

Wetgeving downloaden

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht